Aktuálně

Proč spolek vznikl

Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 jsme založili proto, abychom pomohli přípravě a realizaci těchto celostátně důležitých komunikací.

Příprava výstavby původně rychlostních komunikací R35 a R43 trvá již několik desetiletí. Kdyby za každý příslib urychlení výstavby, který dali politici v posledních dvaceti letech, byl postaven jeden metr těchto silnic, tak dnes nejspíš jezdíme po dálnici z Pardubic do Olomouce i do Brna.

Současná realita je taková, že výstavba úseků „dépětatřicítky“ od Opatovic nad Labem do Ostrova zdárně probíhá. Ovšem pokračování stavby dál na východ je dosud dost vzdálené. V různé fázi jsou žádosti o Územní rozhodnutí na dalších úsecích, ale k dokončení nás čeká ještě vyřešit velké množství problémů.

U „détřiačtyřicítky“ jsme teprve na začátku. Na severní části jsme iniciovali vytvoření „Technicko-ekonomické studie“, ale ve zbytku trasy příprava pokračuje velmi pomalu a s velkými problémy hlavně v blízkosti Brna.

Pokud chcete pomoci s přípravou D35 a D43, nabízíme Vám možnost připojit se k našim aktivitám.

Hlavní cíle spolku

  • Aktivní řešení dopravní problematiky na území Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského kraje.
  • Každodenní pozitivní lobbing pro urychlení výstavby klíčových dálnic a silnic.
  • Zprostředkování spolupráce orgánů státní správy s orgány krajů, samospráv obcí a měst.
  • Zlepšení celkové komunikace mezi všemi účastníky a subjekty zapojenými do přípravného procesu výstavby.
  • Intenzivní působení na politickou reprezentaci k získání podpory pro další rozvoj dopravní infrastruktury v České republice

Výbor spolku

Martin Kolovratník

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

Roman Sodomka

tajemník