Aktuálně

Proč spolek vznikl

Výstavba rychlostních komunikací R35 a R43 se táhne již několik desetiletí. Kdyby za každý příslib urychlení výstavby, který dali politici v posledních dvaceti letech, byl postaven jeden metr těchto silnic, tak dnes nejspíš jezdíme po dálnici z Pardubic do Olomouce i do Brna.

Realita je taková, že výstavba úseků „pětatřicítky“ od Opatovic nad Labem do Ostrova sice začíná v těchto měsících, ovšem pokračování dál na východ je zatím v nedohlednu. Máme podané žádosti o Územní rozhodnutí, ale k dokončení stavby nás čeká ještě velké množství úkolů. U „třiačtyřicítky“ jsme teprve na začátku. Na severní části jsme iniciovali vytvoření „Technicko-ekonomické studie“, ale ve zbytku trasy je třeba odpracovat celou přípravu.

Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 jsme založili proto, abychom pomohli přípravě a realizaci těchto celostátně důležitých komunikací. A nabízíme Vám možnost připojit se k této naší aktivitě.

Hlavní cíle spolku

  • Aktivní řešení dopravní problematiky na území Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského kraje.
  • Každodenní pozitivní lobbing pro urychlení výstavby klíčových dálnic a silnic.
  • Zprostředkování spolupráce orgánů státní správy s orgány krajů, samospráv obcí a měst.
  • Zlepšení celkové komunikace mezi všemi účastníky a subjekty zapojenými do přípravného procesu výstavby.
  • Intenzivní působení na politickou reprezentaci k získání podpory pro další rozvoj dopravní infrastruktury v České republice

Výbor spolku

Martin Kolovratník

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

Roman Sodomka

tajemník