V závěru září loňského roku jsme zveřejnili na našem webu informaci o schválení změny zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), kterou prosadil předseda našeho Spolku poslanec Martin Kolovratník.Tato poslanecká novela ZZVZ obsahuje klíčové změny, které jsou skutečně revoluční pro další vývoj v oblasti zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zavedení tří nových kritérií, která přinesou změnu v přístupu k veřejným zakázkám. Dnes zveřejňujeme tiskovou zprávu ŘSD ČR k realizaci této změny v praxi. Lze očekávat, že v blízké době provedou obdobný průzkum trhu i další významní „veřejní“ investoři, např. Správa železnic, kraje a jejich organizace, velká města.