Spolek pro výstavbu D35 a D43 pořádal ve Velinách schůzku se starosty a občany na budoucí trase D35 a jimi dotčenými komunikacemi, které k nim vedou. Schůzky se kromě starostů zúčastnil předseda Spolku a poslanec parlamentu ČR Martin Kolovratník, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec a ředitel ŘSD Pardubického kraje Bohumil Vébr. Diskutovalo se o klíčových třech tématech.

 

Generální ředitel silnic a dálnic Radek Mátl představil harmonogram další výstavby a prozradil, že první dva úseky D35 do Vysokého Mýta v délce 27 km budou vybudovány do konce roku 2022. O budování dalších úseků více prozradil Radek Mátl: „Ze šesti úseků máme územní rozhodnutí na čtyřech a u všech se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Počítáme, že na všech šesti úsecích v příštím roce poběží majetkoprávní příprava. Naším cílem je, abychom v letech 2022-2023 začali stavět všechny úseky. V tomto by nám měla pomoci novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, která je těsně před schválením v Parlamentu. Pokud se vše podaří, tak dokážeme přípravy a výstavbu zkrátit až o tři roky.“

 

Poslanecká sněmovna bude v závěru září hlasovat o senátním vetu novely zákona 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Jedná se o průlomový návrh, který osobně představil zpravodaj a autor klíčových pozměňovacích návrhů poslanec Martin Kolovratník.  „Naprosto zásadní je zavedení tzv. „polské metody“. Ta zjednodušeně dává úřední přístup k dotčeným pozemkům v trase stavby v momentu získání stavebního povolení. Případné soudní spory o výši náhradní ceny za pozemky neblokují stavbu a probíhají v paralelním řízení. Podle státních investorů tento krok může zrychlit přípravy staveb až o třetinu a v krajích případech dokonce až o 6 let,“ dodává Martin Kolovratník.

 

Pro dotčené starosty obcí bylo zcela zásadním tématem poničení silničních komunikací, ke kterému došlo v souvislosti s výstavbou dálnice D35. Kvůli zvýšeným požadavkům ekologů se na budoucí dálnici naváží tisíce tun materiálu. Materiál se vozí po komunikacích patřících kraji. Poškozené silnice řeší ministerstvo dopravy, ŘSD, SÚS PK. Spolek oceňuje osobní iniciativu náměstka hejtmana zodpovědného za dopravu Michala Kortyše, který chce po státu, aby nesl za poničené komunikace odpovědnost. Nyní už je hotová dohoda, která spočívá v tom, že stát se k této situaci postaví čelem. „Každá stavební činnost přináší negativní dopady. Výstavba D35 se tomu nevyhýbá. Tato stavba má to specifikum, že se dostaly hmoty stavebního materiálu do nevyrovnané kubatury, a že je potřeba 2,8 milionu kubíků návozu. Tato skutečnost zatěžuje lomy v okruhu 80 km, ale především naše krajské silnice. Poškození se projevuje na 400 km silnic II. a III. tříd. Tady byl představen projekt, který dokáže vyčíslit škody na těchto komunikacích,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

 

Jedním z témat setkání byla rovněž přeložka I/36. Nyní po této komunikaci prochází tranzitní doprava. Radek Mátl dodává: „Zde jsme na začátku přípravy a řešíme problematiku životního prostředí. Chceme vše urychlit, ale musíme udělat kroky, které jsou nyní potřebné. To v praxi znamená dokončení monitoringu zvěře a procesu EIA, abychom mohli pokračovat v investiční přípravě.“ V tomto případě by výstavba mohla začít v roce 2025.

 

WhatsApp Image 2020 09 23 at 22.36.04