Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny PČR (HV) na své schůzi dne 3.2.2021 významnou většinou podpořil vládní návrh nového stavebního zákona a komplexní pozměňovací návrh, který zpracoval a předložil předseda našeho Spolku poslanec Martin Kolovratník společně s dalšími poslanci. Výsledek hlasování HV je patrný z přiložené fotografie. Náš předseda je současně i sněmovním zpravodajem k tomuto zákonu a tak jsme ho požádali o vyjádření:

„Více než 20 let se mluví o tom, že je potřeba kompletně změnit stavební legislativu. Nikdo z politiků v tom ale donedávna nic neudělal. Někteří proto, že se báli, někteří proto, že jim špatný stav vyhovoval a umožňoval různé pletichy. Pro mě je ale nový stavební zákon nutností a absolutní prioritou.

 A teď trocha rekapitulace současného stavu. Věděli jste, že stavby dnes povoluje 714 obecných stavebních úřadů, 606 speciálních stavebních úřadů, 4 vojenské stavební úřady, 9 báňských a další 4 speciální (ministerstva)? Kromě toho se stavebník samozřejmě musí řídit 85 zákony! Tím však výčet „hrůzy“ nekončí. Naopak, pokud stavíte, musíte si podle 50 zákonů zajistit závazné stanovisko u dotčených orgánů.

 Stále nemáte dost? Fajn, pokračujeme… Podle dalších 20 zákonů musí stavebník sehnat další doklady (průkaz energetické náročnosti, certifikáty, samostatná povolení, hluková studie, radonový průzkum, energetický posudek, povolení výjimek) a řídit se ještě 15 dalšími předpisy, ve kterých jsou stanoveny požadavky, podle kterých musí projektant postupovat – jsou navíc rozdrobeny v různých zákonech.

 Na základě výše uvedených faktů bych se skoro vsadil se, že teď už není nikdo, kdo by pochyboval o potřebnosti rekodifikaci stavebního zákona. Nový zákon, který dorazil do Poslanecké sněmovny připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením zkušené ministryně Kláry Dostálové a dne 3.2.2021 ho podpořil sněmovní Hospodářský výbor.

 Česko v různých mezinárodních srovnáních stavebního řízení obsazuje nelichotivá místa. Tato skutečnost by už brzy mohla být minulostí. Nový stavební zákon je totiž připraven tak, aby byl efektivní, funkční, jednoduchý a především rychlý.

 Tvrdím, že neděláme pro pohodlí úředníků, ale pro lidi. Obíhat úřady mají dokumenty, nikoliv lidé. Jasná pravidla a jednotná metodika pro úředníky jsou základem nového zákona. Prosazujeme však také méně razítek, jeden přezkum a jedno řízení. Chceme povolení stavby do 60 dnů a dosáhneme toho digitalizací a omezením byrokracie.

 Postavit bytový dům dnes trvá klidně i 10 let! Není proto divu, že se nestaví a ti, co potřebují vlastní bydlení, si ho nemohou dovolit. Složitý systém neúměrně celý proces prodlužuje a kvůli tomu bydlení zdražuje. Někteří z toho mají docela dobrý byznys. Je proto pochopitelné, že stejní lidé a skupiny dnes křičí, když se někdo snaží dát věci do pořádku.

Postupně budu nejen prostřednictvím našeho Spolku představovat jednotlivé části nového stavebního zákona. V této souvislosti mám však prosbu. Rád bych znal zkušenosti, komentáře a postřehy přímo z praxe. Budu rád za nápady, co bychom měli do nového zákona promítnout. Pište mi na spolkový e-mail info@d35spolek.cz nebo prostřednictvím spolkového FB.“