Na našich stránkách jsme Vás na začátku března letošního roku informovali o tom, že došlo po nástupu nového GŘ ŘSD ČR Ing. Mátla k „prolomení ledů“ v jednáních o trasování D35 v okolí Litomyšle. Zatím poslední jednání mezi zainteresovanými stranami se uskutečnilo dne 9. 6. 2020 v Litomyšli. ŘSD ČR je vstřícné, aby zabránilo dalším odvoláním v územním a stavebním řízení, a tím prodloužení termínů realizace. To by mohlo znamenat, že dobudované dálniční úseky od Vysokého Mýta a do Svitav přivedou dopravu do středu Litomyšle na stávající I/35. Připomínky přítomných zástupců samospráv (zejména vybudování valů a protihlukových stěn, snížení náspů) zapracuje projektant do projektové dokumentace. Další jednání je naplánováno na konec léta 2020.