Členka našeho Spolu paní senátorka Vítková jednala 14. července 2020 v Senátu PČR se zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a ŘSD ČR o výkupech pozemků pro  trasu budoucí silnice D (S) 43. Výsledky jednání komentovala paní senátorka takto: „S ohledem na to, že majetkové poměry jsou vždy problematické, jsem ráda, že jsme na setkání nastínili společný postup tak, aby výkupy pozemků v budoucnu nezpomalily přípravu realizace silnice D (S) 43.“

 

Zdroj: FB profil paní senátorky Vítkové