Jednou z prvních významných akcí našeho Spolku po jeho založení na začátku srpna 2016 bylo setkání k problematice přípravy dálnice D43, které se konalo 30.1.2017 v Moravské Třebové. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci Poslanecké sněmovny a Senátu PČR, MD ČR, SFDI, ŘSD ČR – Správy Pardubice a Závodu Brno, Jihomoravského, Olomouckého a Pardubického kraje, odborů dopravy Krajských úřadů a ředitelé subjektů zajišťujících správu a údržbu silnic II. a III. třídy dotčených krajů (viz přiložená fotografie).

V době konání tohoto setkání byly přípravy celé trasy zastaveny a čekalo se, jak to dopadne s trasou kolem Brna při zdlouhavém a složitém projednávání Zásad územního rozvoje (ZUR) Jihomoravského kraje.

Během živé diskuze k projednávanému tématu předseda našeho Spolku poslanec Martin Kolovratník navrhnul namísto dosavadního čekání na to, „jak to dopadne kolem Brna“, zahájit intenzivní přípravu od severu, tedy úseku D43 „Bořitov – Staré Město (D35)“ , jehož trasa již byla  stabilizovaná a zakotvena v platných ZUR Pardubického a Jihomoravského kraje.

Návrh našeho předsedy byl účastníky setkání akceptován a příprava tohoto úseku se dala do pohybu.

Byla zpracována Technicko-ekonomická (tahová) studie „D43 Bořitov – Staré Město (D35)“, která byla projednána Centrální komisí Ministerstva dopravy dne 30. 4. 2019.

Historie a aktuální stav příprav jednotlivých úseků spojnice D1 a D35 a dalších souvisejících staveb na I/43 je popsán v informačních letácích dostupných na webu ŘSD ČR – viz

Stavby na území Jihomoravského kraje

Stavby na území Pardubického kraje

Přehled termínů rozhodujících kroků přípravy jednotlivých staveb na celé trasy mezi D1 a D35 je uveden v přiložené tabulce.


Náš Spolek přípravy jednotlivých staveb pozorně sleduje a „postrkuje“ a to nejen aktivitami našeho předsedy poslance Martina Kolovratníka a naší členky senátorky Jaromíry Vítkové – viz informace na našem webu.