Dne 25. 9. 2020 se konalo projednání dokumentace DUR I/ 43 ( D 43) pro úsek Bořitov – Svitávka se zástupci Jihomoravského kraje a dotčených měst a obcí. Projednávalo se mnoho oblastí – prognóza intenzit dopravy, dopad na MHD, která z obcí má či dokončuje nový územní plán, problematika polních cest a pozemkových úprav, opatření s ohledem na hygienické limity, kompenzace vlivů stavby na životní prostředí výsadby nových dřevin, zakládání mokřadů a vodních ploch, zajištění migrace živočichů atd.

 

Zdroj: FB senátorky Vítkové

 

SD43 severni cast mapa