Od středy 15. prosince 2021 se rozrostla dálniční síť v České republice o 12 610 metrů. Řidiči se tak nově mohou projet po novém úseku dálnice D35 z Opatovic nad Labem k Časům.

Nově otevřená část dálnice zahrnuje víc než kilometrovou estakádu přes záplavové území Labe. Kromě mostů jsou její součástí dvě mimoúrovňové křižovatky Rokytno a Časy, na trase jsou i čtyři okružní křižovatky. Úsek umožní sjet ve směru od Prahy z dálnice D11 do Opatovic a pokračovat dál na Moravu, aniž by řidič museli zajíždět do Pardubic.

Nově otevřený úsek dálnice by měl pomoci odvést část tranzitní dopravy přes krajskou metropoli, v novém roce by měl být otevřen navazující úsek od Časů k Ostrovu.

„Tato dálnice je opravdu tou, která způsobila změnu legislativy a pomohla úpravě liniového zákona do dnešní podoby,“ uvedl předseda našeho Spolku Martin Kolovratník.

„Vznik našeho Spolku v závěru roku 2016 byl inspirován podobným spolkem pro dálnici D3,“ poznamenal Martin Kolovratník.

Na Ředitelství silnic a dálnic jsme se ptali, co funguje a co by pomohlo ke snadnější výstavbě dopravní infrastruktury. Pevně věřím, že liniový zákon takovým nástrojem je. Uvědomme si, že mezi Opatovicemi a Vysokým Mýtem bylo velmi mnoho majitelů, ředitelství mělo mnoho práce s výkupy pozemků a nyní tu můžeme stát na nově otevřeném úseku dálnice,“ prohlásil při slavnostním otevření.

Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 14. března 2019. „Kladívko mám stále schované, tehdy bylo hezčí počasí než dneska. Rád si nový úsek projedu a těším se, až budeme otevírat nové. Pardubický kraj nutně potřebuje dobudovat D35 a za sebe mohu slíbit, že budu nadále maximálně nápomocen, aby se to povedlo co nejdříve,“ řekl Martin Kolovratník.

Jsem rád, že nová vláda zařadila výstavbu dopravní infrastruktury a jmenovitě D35 jako svou prioritu. Státní fond dopravní infrastruktury má pro nový rok naplánovaný rozpočet 130,6 miliardy korun. Doprava není ani levicová, ani pravicová, ale slouží všem a je dobře, že to tak vnímáme,“ doplnil.

Video ze slavnostního zprovoznění je možné shlédnout na FB. Vystoupení předsedy našeho Spolku Martina Kolovratníka je v čase cca 17:10 se zajímavým úvodem moderátora z ŘSD Jana Rýdla.

A závěrem několik ilustračních obrázků.