Jedním z důležitých milníků pro zahájení výstavby dálnice D35 bylo vydání takzvaného „souhlasného stanoviska k vlivu na životní prostředí“. Jedná se o naprosto zásadní dokument, který vydává Ministerstvo životního prostředí, a který je zároveň jednou z posledních podmínek k získání stavebního povolení. Tento souhlas ministerstvo stavbě D35 udělilo před několika málo dny. Bez nadsázky tak lze říci, že zahájení stavby už skoro nic nebrání.

Dne 1. února 2017 se uskutečnilo setkání předsedy Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 (SPVD) pana Ing. Martina Kolovratníka,  předsedy Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR (SPRSD) pana Ing. Bořivoje Kačeny a místopředsedy SPRDS pana Ing. Pavla Čiháka.

V Moravské Třebové se dnes uskutečnilo pracovní setkání s názvem „Dálnice D35 a D43 – aktuální stav přípravy a harmonogram výstavby“, které zorganizoval Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43. Předseda Spolku Martin Kolovratník přizval k diskuzi ředitele SFDI Zbyňka Hořelicu, ředitele Odboru strategie MD ČR Luďka Sosnu, ředitele Správy Pardubice ŘSD Bohumila Vebra, ředitele Závodu Brno ŘSD Davida Fialu a zástupce samospráv Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského kraje. 

Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 zorganizoval pracovní setkání „Dálnice D35 a D43 – aktuální stav přípravy a harmonogram výstavby“. Setkání se uskuteční v pondělí 30.1.2017 od 13,oo hodin v Moravské Třebové.
 

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup