Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky (HKČR) v současnosti pracují na tezích kodifikace stavebního zákona. Pokud vše půjde podle plánu, věcný návrh zákona by mohl vzniknout v první polovině příštího roku.

 

Mnoho z Vás se teď může zeptat: „A proč až v polovině příštího roku?“ Důvod je prostý. Stavební zákon představuje vůbec jeden z nejkomplexnějších zákonů, které Česko má. Vždyť si jenom uvědomte, do čeho všeho tento zákon zasahuje. Doprava, průmysl, životní prostředí, osobní vlastnictví atd. A výčet by mohl ještě pokračovat. Teze stavebního zákona pak půjdou do tzv. mezirezortního řízení, kde se k nim vyjádří prakticky všechna ministerstva. Teprve potom vznikne věcný návrh zákona.

 

Navíc je potřeba vzít v potaz, že novela vyvolá Institucionální změny, změny související s územním plánováním, procesní změny, změny stavebního hmotného práva nebo změny v soudním přezkumu rozhodnutí stavebních úřadů. Je toho vážně dost.

 

Co všechno by novela měla přinést. Nový stavební zákon by se měl snažit docílit maximálního možného zjednodušení, zrychlení a zefektivnění správních procesů v oblasti povolování staveb a územního plánování a zvýšení právní jistoty dotčených osob. Prioritou by mělo být, aby se při tomto rozhodování vedlo co nejméně správních řízení a vznikalo co nejméně správních rozhodnutí.

 

Ideálním výsledkem je jedno jediné rozhodnutí o (ne)povolení stavby, které vzejde z jednotného povolovacího řízení, integrujícího dnešní územní řízení, stavební řízení, EIA a další řízení podle složkových zákonů. Musí ovšem skutečně jít o jedno řízení, kde vše probíhá paralelně. Nikoliv o kumulaci všech doposud samostatných řízení do formálně jednotného řízení, kde fakticky jedno řízení navazuje na druhé, což je výsledek všech dosavadních novelizačních pokusů o „jedno řízení“.

 

Mezi cíle rekodifikace také musí patřit snaha o férovost jednotného povolovacího řízení při respektování práv všech dotčených subjektů.  Novela by se měla pokusit o prevenci střetů žadatelů o povolení stavby s veřejností, spolky zaměřenými na ochranu životního prostředí či vlastníky sousedících nemovitostí a zamezení zneužívání práva a nekonečným obstrukcím.

 

Mnoho lidí se jistě bude zajímat o oblast vyvlastňování, která dnes tvoří nedílnou součást stavebního práva. Novela zákona by měla umožnit koncentraci know-how a potřebnou specializaci úředníků vyvlastňovacích úřadů.

 

České  stavební právo potřebuje, aby se do budoucna posunulo z posledního místa mezi zeměmi Evropské unie a dosáhlo standardů, které nebudou investory odrazovat, ale lákat k výstavbě v České republice. Věříme, že novela „nakopne“ výstavbu nových bytů, díky které by došlo k poklesu nájemního bydlení, ale zároveň věřím, že novela pomůže každému z nás, ať už plánujete stavbu plotu nebo rodinného domu.

 

Závěrem výzva: Napište našemu Spolku Vaše názory na připravovanou novelu a zkušenosti se současným zákonem. Věříme, že napíšete různé podněty, na které bychom jinak nikdy nenarazili, a díky tomu společně vytvoříme nový stavební zákon, který posune Česko tam, kam patří.

 

O vývoji projednávání nového stavebního zákona Vás budeme průběžně informovat na webu a FB profilu našeho Spolku.

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup