V pondělí 26. 3. 2018 se v prostorách pardubické správy ŘSD ČR konala již třetí výroční členská schůze Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43.


Při projednávání a schvalování „povinných“ zpráv konstatoval mimo jiné ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Ing. Miroslav Němec „Spolek přispěl velkou měrou k dosažení konsensu mezi dotčenými institucemi při přípravě aktualizace Memoranda k přivaděčům k D35 a při specifikaci jednotlivých aktivit v rámci projektu „Dopravní uzel Pardubice“. Rovněž se významně podílel na posunu příprav výstavby dálnice D43 tím, že Ministerstvu dopravy „vnuknul“ myšlenku zahájení příprav ze severní části, kde se trasa této dálnice již stabilizovaná. Významnou roli sehrál spolek i při změně přístupu ŘSD při obnově objízdných tras při opravách na silnicích I.třídy, když na setkání se starosty v květnu loňského roku ŘSD „donutil“ ke vstřícnějšímu přístupu.“. V oficiální části členské schůze se dostalo i na další informace k dálnici D43. S informacemi vystoupil člen Spolku pan David Švec „Za Spolek jsem se v loňském roce zúčastnil několika jednání, která organizoval partnerský Svazek obcí pro výstavbu R43 a členka našeho Spolku paní senátorka Vítková. Na těchto jednáních přislíbili přítomní zástupci Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic zvýšení aktivity při přípravě výstavby D43. V břenu letošního roku jsem se za Spolek zúčastnil veřejného slyšení k petici na podporu D43 vzniklé z iniciativy senátorky Vítkové. Toto slyšení znovu zdůraznilo prioritu přípravy D43 od severu.“


Po skončení oficiální části přišly mezi členy Spolku zástupkyně pardubické správy ŘSD ČR Ing.Jarolímová a Ing.Šolcová se svými aktuálními informacemi k přípravě výstavby D35 (archeologický průzkum, výběr dodavatele stavby prvních dvou úseků, stav přípravy jednotlivých úseků). Po jejich vystoupení začala velmi živá diskuze nejen k D35. Nejhlasitěji se k podaným informacím ozval pan Jan Janypka, člen Spolku a starosta obce Strakov, které se bezprostředně týká trasování úseku D35 kolem Litomyšle „Zastupitelstvo Litomyšle sice velmi těsnou většinou schválilo variantu trasu podporovanou ŘSD, ale ostatním obcím se to nelíbí. Rádi bychom vyvolali další jednání.“ Jako reakci na poměrně emotivní vystoupení pana starosty nabídl předseda Spolku poslanec Martin Kolovratník roli mediátora budoucích jednání.


Emotivní atmosféru zklidnil člen Spolku Jindřich Volf, který jako organizátor konference Dopravní infrastruktura pozval přítomné na její 13.ročník, který se bude konat v Litomyšli ve dnech 16. a 17.května 2018


O aktualitách v oblasti legislativy informoval v závěru diskuze poslanec Martin Kolovratník „Nejaktuálnějším legislativním tématem v oblasti dopravy je nyní projednávání poslaneckého návrhu novely zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Poslanecký návrh podepsali zástupci všech poslaneckých klubů. V současné době probíhá projednávání podaných pozměňovacích návrhů se zástupci Ministerstva dopravy a poslaneckých klubů. Nejdiskutovanějším tématem tohoto návrhu je tzv. „předběžná držba“. Kvůli tomu proběhne i jednání v Ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny. Další aktuální informace nejen k této problematice jsou na mých webových stránkách www.martinkolovratnik.cz a na webových stránkách našeho Spolku www.d35spolek.cz. Na webových stránkách Spolku najedete i podrobné informace k jeho aktivitám a aktuálním tématům.“


„Nejbližší další významnou aktivitou Spolku bude opakované květnové setkání se zástupci samospráv obcí a měst na trase D35. Doufám, že se bude konat v souvislosti s již dlouho očekávaným zahájením výstavby prvních úseků této dálnice.“ Dodal na závěr jednání předseda Spolku poslanec Martin Kolovratník.

 

 

Zpracoval: R.Sodomka, tajemník Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43

 

V Pardubicích, 28.3.2018

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup