V krajině okolo Moravské Třebové můžeme i dnes vidět zbytky mostních konstrukcí nebo například terénních úprav. Čas od času plány Hitlerovy dálnice ožívají v souvislosti s výstavbou D43, která má spojit Moravskou Třebovou s Brnem. V případě našeho kraje nás nejvíce zajímá dálniční úsek mezi Svitávkou a Starým Městem, kde dojde k propojení s budoucí dálnicí D35. Zajímá Vás, jak probíhají přípravy a na čem v současnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) pracuje?

 

Dálnice D43 bude spojovat Pardubický a Jihomoravský kraj. Jsme přesvědčeni, že výstavba dálnice D43 by měla zahájit, jakmile to bude jenom možné. Nemůžeme ignorovat volání obyvatel oblastí Boskovicka nebo Letovicka, kterým by se zprovozněním dálnice velmi ulevilo.

 

Možná si někteří z vás vzpomenou, že předseda našeho Spolku poslanec Martin Kolovratník již v roce 2017 navrhl, aby příprava výstavby dálnice D43 začala od severu směrem k jihu, tedy od Moravské Třebové směrem na Bořitov. Ministerstvo dopravy tento návrh akceptovalo a přípravy alespoň severní části dálnice D43 byly zahájeny.

 

Dostáváme mnoho dotazů na aktuální stav příprav této dálnice. Proto jsme si prostřednictvím našeho předsedy vyžádali aktuální informace od generálního ředitele ŘSD Radka Mátla a připravili z nich tento krátký „report“.

 

V úseku Staré Město-Svitávka už brzy začnou probíhat orientační průzkumy z hlediska životního prostředí (biologické, migrační a dendrologické) celého úseku vedení plánované trasy včetně využitelnosti tělesa „německé dálnice“ (cca 40 km), které jsou naplánovány od května do července letošního roku. Cílem je zajistit základní podklady pro dopracování technicko-ekonomické studie (TES) a definovat, na co se zaměřit v průzkumech pro EIA, která budou pravděpodobně probíhat v období 2021-2022.

 

V období květen až srpen 2020 rovněž začne geologický průzkum celé trasy tohoto úseku. V přibližné délce 40 km bude zpracována geologická rešerše, pochůzka geologa po lokalitě a zhodnocení porušení historických násypů vlivem času a vegetace. V historickém tělese dálnice budou provedeny sondy pro ověření struktury násypu z hlediska použitého materiálu v jednotlivých vrstvách násypu a ověření skladby zemin v podloží násypu. Tyto sondy budou provedeny v četnosti cca 1 vrt na 1-2 km. Pravděpodobně však ale nepůjde zjistit míru zhutnění historického tělesa dálnice či jiný obdobný parametr.

 

ŘSD již od března letošního roku provádí pasportizaci stávajících prvků v tělese, tzn. mostních konstrukcí, propustků atp. Jedná se o provedení obdoby mimořádných mostních prohlídek. Pasportizace by měla být dokončena v květnu tohoto roku. Není to ale vše. ŘSD v termínu květen až červenec 2020 zajistí geodetické zaměření tělesa „německé dálnice“.

 

Od května do konce letošního roku pak bude probíhat aktualizace TES ve třech šířkových kategoriích. Dojde k dopracování nově zajištěných podkladů (problematika ŽP, geologie, geodézie, mosty atd.). TES bude samozřejmě navazovat na právě zpracovávanou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) D43 Bořitov – Svitávka. Není to ale vše, co aktualizace TES přinese. V rámci tohoto kroku dojde k ověření, zda nemají části konstrukce historické dálnice památkovou ochranu, ke zpracování katastrálních rešerší v prostoru tělesa historické dálnice nebo k aktualizaci odhadu stavebních nákladů zpracovanou v podrobnosti DUR.

 

Zajímá Vás, jaký bude další „jízdní řád“? Do konce letošního roku budou splněny všechny výše zmíněné kroky. Následně v lednu příštího roku bude předložena technickoekonomická studie na Centrální komisi Ministerstva dopravy k odsouhlasení. Následně v únoru 2021 začne posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA), která by měla být hotová v listopadu příštího roku.

 

Pokud Vás zajímají podrobnější informace k D43 od Starého Města po hranice Jihomoravského kraje, naleznete je v informačním letáku ŘSD - viz bit.ly/3f5Yp7C .

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 725 767 229

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup