Do připomínkového řízení byl rozeslán návrh věcného záměru zákona o státním podniku Správa dálnic a silnic. Základním cílem tohoto zákona je změna právní formy státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR do podoby státního podniku s názvem „Správa dálnic a silnic s.p.“ a tím sjednotit postavení dvou klíčových subjektů – manažerů strategické dopravní infrastruktury – a to správce dálnic a silnic I. třídy a správce železnic. Záměr předpokládá, že zjednodušení řízení sektoru se následně odrazí ve větší efektivitě správy ze strany státu. Rovněž bude mít i pozitivní dopad na soukromé dodavatele, pro něž se stane sektor dopravy logicky strukturovaným a tím přehlednějším a čitelnějším.

 

Dokumenty k tomuto návrhu jsou k dispozici na https://www.komora.cz/legislation/180-20-vecny-zamer-zakona-o-statnim-podniku-sprava-dalnic-a-silnic-t16-11-2020/