Silnice I/43 představuje klíčovou infrastrukturu, která po dokončení propojí Pardubický kraj s Jihomoravským. Z pohledu významu této silnice není překvapující, že patří mezi priority Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43, který usiluje o urychlení příprav. A právě kvůli tomu předseda Spolku Martin Kolovratník pozval do Pardubic generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Radka Mátla, který veřejnost seznámil s aktuálním stavem příprav a problémy, které vyvstaly v souvislosti s rozhodnutím centrální komise Ministerstva dopravy ČR.

Silnice I/43 je rozdělena do tří úseků. Nejpokročilejší z nich je úsek Bořitov – Svitávka. ŘSD v současné době zpracovává dokumentaci pro územní rozhodnutí s tím, že by do konce letošního roku měla být projednána. Na začátku příštího roku proto chce zažádat o vydání územního rozhodnutí a začít s přípravou dokumentace pro stavební povolení. 

Další D1 – Kuřim má již schválené Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje a v tuto chvíli ŘSD zpracovává technickoekonomickou studii, která se zabývá vedením trasy v oblasti Bystrce a brněnské přehrady. „Jedná se o velmi složité území. Je zde velký odpor proti této trase a očekáváme proto, že projednání v tomto případě nebude vůbec jednoduché. Musíme také zmapovat nejenom veškeré vlivy na životní prostředí, ale také zda je stavba ekonomicky efektivní, protože varianta schválená v ZUR počítá s tunely. Studii bychom měli mít hotovou počátkem příštího roku a následně budeme hledat konsenzus s občany a také se zastupiteli Bystrce a Brna tak, abychom mohli pokračovat v přípravách této stavby,“ říká generální ředitel Radek Mátl.

V případě severní části I/43 od Svitávky směrem k D35 by podle rozhodnutí centrální komise Ministerstva dopravy měla být využita stará „Hitlerova dálnice“ s tím, že by měla mít pouze tři pruhy. „ŘSD v současné době bude zpracovávat další podklady pro zpracování dokumentace EIA a posléze i dokumentace pro územní rozhodnutí. Netajím se ovšem tím, že s variantou tří jízdních pruhů nesouhlasím a z mého pohledu se jedná o strategicky špatné rozhodnutí, se kterým se neztotožňuje ani samotné ŘSD,“ říká předseda Spolku Martin Kolovratník a doplňuje: „Na základě rozhodnutí členů Spolku jsem byl pověřen, abych svolal pracovní jednání s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem. Cílem tohoto jednání bude zvrácení rozhodnutí centrální komise a úprava na klasickou čtyřpruhovou variantu. Trasa by měla být projektována v kategorii čtyřpruhů i z důvodu budoucí aktivity a propojení krajských měst Pardubic, Hradce Králové a Brna.

D35 je v porovnání s přípravami I/43 v podstatně pokročilejším stádiu příprav. První dva dálniční úseky Opatovice – Časy – Ostrov o celkové délce 27 kilometrů jsou ve výstavbě s tím, že 12 kilometrů bude zprovozněno v letošním roce. V letošním roce by mělo dojít i ke zprovoznění opatovické estakády, která byla postavena již v roce 2016, ale dosud nemohla být zprovozněna. V příštím roce chce ŘSD zprovoznit zbývajících 15 kilometrů z obce Časy až po Ostrov tak, aby řidiči mohli využívat všech 27 kilometrů nové dálnice.

Asi největším technickým problémem na dálničním úseku Časy – Ostrov je most Uhersko přes železniční koridor. „V současné době se zde staví mostní estakáda, která je svým technickým řešením ojedinělá. Most se totiž bude natáčet a spojovat nad železničním koridorem, což by mělo proběhnout v dubnu příštího roku. Bude samozřejmě otázkou, zda se ŘSD podaří dodržet termín a stavbu dokončit tak, aby byla zprovozněna do konce příštího roku. Zhotovitelé totiž mají delší časové nároky z pohledu změn, které v rámci stavby proběhly. ŘSD se proto plánuje s nimi v nejbližší době setkat a bude jednat o termínu dokončení stavby tak, aby vše proběhlo dle původního plánu, tedy zprovoznění v roce 2022,“ uzavírá předseda Spolku Martin Kolovratník.