Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 inicioval setkání zaměřené na aktuální stav příprav jednotlivých úseků dálnice D35. Klíčovou roli v tomto procesu zastává generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl, který přijel do Pardubic na pozvání předsedy Spolku Martina Kolovratníka, aby zde představil zásadní pokroky v rámci příprav, kterých ŘSD nedávno úspěšně dosáhlo.

Navazující úseky dálnice D35 mezi Ostrovem až Mohelnicí jsou postupně připravovány. V Pardubickém kraji se nachází šest úseků, z toho pět již má pravomocné územní rozhodnutí. „Pravomocné územní rozhodnutí představuje klíčový aspekt z pohledu příprav staveb a představuje obrovský posun oproti předchozím letům. V tuto chvíli se prakticky na všechny tyto úseky zpracovává nebo již je zpracována dokumentace pro stavební povolení. ŘSD postupně začíná s výkupy pozemků, což bude samozřejmě klíčem k úspěšnému dotažení příprav staveb,“ říká předseda Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 Martin Kolovratník.

Některé dálniční objekty a úseky by se měly začít stavět již v příštím roce. „Například v úseku Janov – Opatovec se jedná o samostatný železniční most, na jehož zhotovení již vypisujeme výběrové řízení a na začátku příštího roku chceme začít stavět. V optimistické variantě bychom dokonce mohli začít již na konci letošního roku,“ říká generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl a dodává: „V úseku od Ostrova po Vysoké Mýto chceme již začít s výstavbou tunelu Homole, který plánujeme stavět v režimu Design & Build. V tuto chvíli také připravujeme zadávací dokumentaci této stavby a na konci letošního roku plánujeme vypsat výběrové řízení tak, abychom v příštím roce začali stavět. Důležitou zprávou ovšem zůstává, že i zbylé dálniční úseky chceme zahájit v letech 2022/2023.“

Z hlediska příprav a technického řešení je pravděpodobně nejnáročnější úsek Opatovec – Staré město o celkové délce 16 kilometrů, a to včetně dvoukilometrového tunelu Dětřichov. ŘSD v tuto chvíli stavbu připravuje tak, aby stavební práce začaly v roce 2024.

Z pohledu dálnice D35 je velmi důležitý obchvat Litomyšle. „ŘSD v tomto případě sice nemá pravomocné územní rozhodnutí, ale na druhou stranu došlo k dohodě mezi ŘSD, městem Litomyšl a příslušnými obcemi v okolí na technickém řešení stavby. Z mého pohledu se jedná o klíčovou shodu, protože díky tomu zde odpadl zásadní odpor, se kterým se ŘSD ještě nedávno potýkalo. Věřím, že právě díky tomu bude schopno urychlit přípravy tak, aby dohnalo ostatní úseky s již získaným územním rozhodnutím. ŘSD v současné době zpracovává dokumentace pro sloučené řízení s tím, že hotovo by mělo být na konci letošního roku. Pokud se vše povede, pak bychom v příštím roce měli zahájit projednávání územní dokumentace,“ říká pardubický poslanec Martin Kolovratník.

Poslední úsek Staré město – Mohelnice se nachází na území Olomouckého kraje. „V současné době je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a je projednána s příslušnými orgány. V tuto chvíli jsme požádali již o vydání územního rozhodnutí, které bychom v optimistické variantě mohli získat do konce letošního roku. Momentálně ovšem již probíhají geologické průzkumy pro stavební povolení a zároveň jsme také zadali zpracování dokumentace pro stavební povolení. Chceme totiž, aby se na dokumentaci začalo pracovat ještě v letošním roce, díky čemuž bychom dohnali skluz oproti úsekům v Pardubickém kraji. Jsem přesvědčený, že dálnice bude dostavěna v celé délce nejpozději v roce 2028/2029,“ uzavírá setkání generální ředitel ŘSD Radek Mátl, které inicioval Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43.