Dne 26. května 2021 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nový stavební zákon. Jak už jsme na našem FB profilu a webových stránkách v nedávné minulosti sdělili, byl předkladatelem komplexního pozměňovacího návrhu a zpravodajem tohoto zákona náš předseda poslanec Marin Kolovratník. Pro informaci je níže uveden odkaz na článek, který stručně a výstižně popisuje schválené změny ve stavební legislativě – viz ZDE.