Spousta otázek a málo odpovědí. Přesně tak by se daly shrnout dosavadní přípravy a diskuze o vybudování obchvatu města Žamberk, o kterém se hovoří už mnoho let. Pravdou ovšem je, že jeho přínosnost není úplně jasná a ani místní a okolní obyvatelé se jednoznačně neshodnou na jeho potřebě. Tato skutečnost se naplno odrážela i v jeho rozpačitých přípravách, které se táhly a stály na místě.

Ke změně této trajektorie přispěl také Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43, jehož předseda Martin Kolovratník, který současně působí i jako poslanec hájící zájmy Pardubického kraje v Praze, se setkal se starostou města Oldřichem Jedličkou a společně hledali východisko z patové situace a cesty k urychlení přípravných prací.  Tato spolupráce přinesla své plody, kdy Ředitelství silnic a dálnic zadalo zpracování Technicko-ekonomické studie (včetně hlukové studie), která by měla zodpovědět velkou část otázek a poskytnout tak informace k rozhodnutí, jakým směrem se vydat. Koncept studie byl rozeslán jednotlivým dotčeným obcím a také vzhledem k tomu, že se jedná i o průtah, na který je připojeno mnoho firem, tak i firmám k vyjádření. ŘSD nyní zapracovává připomínky ke konceptu, které budou následně odeslány zhotoviteli projektové dokumentace. Předpokládáme, že hotovo by mohlo být do konce roku.

Z pohledu obyvatel Žamberska by také nemělo zapadnout, že naši severní sousedé Poláci otevřeli debatu o dotažení své dálnice S8 až k českým hranicím. Pokud by k tomu skutečně došlo, pak dojde k nárůstu dopravní intenzity nejenom v Lanškrouně, ale dá se očekávat růst dopravy i v Žamberku. Předseda Spolku Martin Kolovratník proto v brzké době svolá jednání s náměstkem ministra dopravy Luďkem Sosnou, jehož tématem bude urychlení příprav a zahájení výstavby dálničních přivaděčů.

Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43