Chvaletická ocelová lávka z roku 1987 překlenující Labe představuje pro obyvatele důležitou spojnici s okolními obcemi. Bohužel zanedbaná údržba v kombinaci se zubem času si vybrala svoji daň. Technický stav lávky není dobrý a nutně proto potřebuje generální opravu.

Další alternativou jsou až mosty v Řečanech nad Labem nebo v Týnci nad Labem, kvůli kterým by museli obyvatelé cestovat zhruba pět kilometrů, což představuje výraznou komplikaci lidem v cestě do práce, studentům za vzděláním nebo seniorům například k lékaři.

Je proto skvělou zprávou, že chvaletická lávka nezanikne a dočká se generální opravy za přibližně 19,5 milionů korun, která by se měla uskutečnit v příštím roce. Důležitou roli v tomto ohledu zastává Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který se bude z drtivé části podílet na financování této opravy.

V této souvislosti je potřeba zmínit, že k realizaci této akce přispěl i Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43. Předseda Spolku Martin Kolovratník pomohl starostce Zdeňce Markové svými znalostmi, které získal především jako poslanec hájící zájmy Pardubického kraje v Praze, vyjednat a získat potřebnou dotaci na opravu ze SFDI. Chvaletice i díky tomuto kroku budou moci v březnu 2022 zahájit opravu lávky a zachovat tak lidem jednodušší cestování a život.