Na spolkovém webu jsme slíbili jménem našeho předsedy poslance Martina Kolovratníka, že budeme komentovat a představovat nový stavební zákon a jeho vazby na další zákony.

Než se budeme věnovat novému stavebnímu zákonu, tak si dovolíme krátkou glosu věnovanou loni schválenému liniovému zákonu, kterému familiárně říkáme „čtyřistašestnáctka“ a ve kterém dominuje takzvaná „polská metoda“.

Tato metoda zkrátí přípravy i o několik let. Jsme proto přesvědčeni, že z nejhoršího jsme venku. Stále je zde ale prostor pro zlepšení.  Například kvůli složitému systému se projektování nových dálnic neúměrně prodlužuje. Bavíme se zde o rocích.

A teď k problematice stavebního práva.

Složitost příprav a jejich délka se samozřejmě odrazí i v ceně projektů. Někteří z toho mají samozřejmě docela dobrý byznys, což vysvětluje, proč vše blokují… Je proto pochopitelné, že stejní lidé a skupiny dnes křičí, když se někdo snaží dát věci do pořádku.

Ministerstvo dopravy nedávno analyzovalo 28 projektů dálnic a silnic v rozpracovanosti o celkové délce 248,56 kilometrů. Potvrdilo se, že v důsledku zdlouhavého a komplikovaného povolovacího procesu dochází k fatálnímu prodloužení přípravy projektu, a s tím související zásadní zdražení staveb. Jedinou možnou cestou k nápravě je rychlé přijetí komplexní rekodifikace stavebního práva.

Věděli jste, že u těchto projektů (viz výše) došlo v důsledku dlouhého povolovacího procesu k celkovému zdržení 236,1 let a zvýšení ceny o 16,3 miliardy korun? Příprava jednoho kilometru dálnice se v důsledku dlouhého povolovacího procesu protáhne o 8,4 let a jeho cena se zvýší o 65,6 milionů korun. A to se ještě ani nekopne do země! To je prostě šílené!

Jen nabytí právní moci stavebního povolení u D1 se protáhne v průměru o 444 dní. Na 10 sledovaných úsecích tak cena stoupla o více než 145 milionů korun.

Jsme si jisti, že se společně shodneme na tom, že takhle to prostě dál nejde! A proto tedy Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Kláry Dostálové připravilo úplně nový stavební zákon, který naší zemi významně pomůže. Netýká se však pouze nových dálnic, ale úplně všech staveb v Česku. Je to klíčový zákon, který nám všem usnadní život. 

A jaké zásadní změny nový stavební zákon obsahuje? Vybrali jsme čtyři nejzajímavější myšlenky:

  • Nový stavební zákon posílí roli stavebníka. Týká se to nejenom nás běžných občanů, kteří staví své domy nebo chaty, ale také například rozvojových developerských projektů na bydlení.
  • Stavební řízení se v současnosti se zbytečně prodlužuje kvůli nečinnosti úřadů a úředníků. Do nového stavebního zákona proto zavedeme závazné a pevné lhůty. Kromě toho přidáme i opatření proti nečinnosti úředníka, aby byl odpovědný za dodržení lhůt a motivovalo ho k odvedení kvalitní práce.
  • V novém stavebním zákonu rovněž posílíme pravomoci obcí a samospráv. Dáme jim nové nástroje, kterými budou svobodně rozhodovat o tom, jaké chtějí územní plány, jak se chtějí rozvíjet a kde například chtějí mít přírodu a zeleň.
  • Tyhle všechny změny umocní digitalizace technického procesu vydání povolení. Vše bude online, jednoduše a bez starostí pro žadatele.

Jak jsme již slíbili, budeme prostřednictvím našeho Spolku postupně představovat jednotlivé části nového stavebního zákona. V této souvislosti máme prosbu. Rádi bychom znali zkušenosti, komentáře a postřehy přímo z praxe. Budeme rádi za nápady, co by zákonodárci měli do nového zákona promítnout. Pište nám na spolkový e-mail info@d35spolek.cz nebo prostřednictvím spolkového FB.