V podělí 4.3.2019 se v Černé Hoře uskutečnila z iniciativy členky našeho Spolku paní senátorky Vítkové beseda o aktuálním stavu příprav D43 a odstranění závad na I/43. Za náš Spolek se besedy dále zúčastnil pan David Švec, který je Spolkovým „pověřencem“ pro D43.

 

ff 1

 

V úvodu besedy byla připomenuta historie současné silnice I/43, která se datuje od doby Marie Terezie. Dále paní senátorka Vitková připomněla petici na podporu výstavby D43, která byla projednána v Senátu a usnesení k ní obsahovalo požadavky na MD ČR a ŘSD ČR. Podrobnější informace o jednání v Senátu jsme publikovali na stránkách našeho Spolku dne 21.7.2018.

Dále paní senátorka kladně hodnotila spolupráci se Svazkem obcí pro výstavbu R43 a naším Spolkem. Rovněž připomenula nehodovost na současné I/43, kdy jen za rok 2018 zde bylo usmrcení 8 osob.

 

Zástupci ŘSD ČR Závod Brno informovali o postupu přípravy výstavby D43. Projednávání pokračují zejména kolem její severní části, kde je trasa již delší dobu stabilizovaná. Tato část sice ještě neprošla procesem EIA, ale předpokládá se, že by v letošním roce mělo být toto hodnocení zpracováno. Příprava jižní části je komplikovaná odpůrci, kterým se nelíbí její trasování na území Brna a jeho blízkého okolí.

Dále informovali o připravované modernizaci současné silnice I/43.v úseku MÚK Lipůvka – MÚK Kuřim východ – Podlesí, obchvat, která by měla proběhnout v horizontu 3-5 let.

 

Mgr. Martin Maleček radní Jihomoravského kraje potvrdil, že trasování D43 kolem Brna v severní variantě je v ZUR schváleno, ale jižní varianta je znovu napadena soudním přezkumem. Jižní varianta vzbuzuje u části veřejnosti určitou nevoli s ohledem na průchod silně osídleným územím. Podle informace pana radního by v březnu 2019 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje mělo na svém jednání schválit definitivní znění aktualizace ZÚR.

 

Za město Brno vystoupil pan Filip Chvátal, který upozornil, že trasování D43 uvnitř města musí respektovat vnitroměstskou dopravu.

 

Na závěr se konala diskuze. Jak můžete vidět, občané zaplnili sál do posledního místa.

 

Beseda o aktualnim stavu pripravy vystavby D43 a odstraneni zavad na I43 FB IMG 1551803164563 2