Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se členové Spolku sešli v Litomyšli v průběhu hojně navštívené konference Dopravní infrastruktura 2017, aby diskutovali o aktualitách nejen kolem D35.

 

Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 zorganizoval v pátek 19. května 2017 další pracovní setkání na téma „Dálnice D35 – aktuální stav přípravy a harmonogram výstavby“. Za účasti starostů měst a obcí po plánované trase dálnice D35, zástupců Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Policie ČR a Pardubického kraje se jednalo o finančním zajištění realizace staveb na dálnici D35, stavu přípravy a postupu výstavby a také o vybudování nových přivaděčů k dálnici. Debata k výstavbě dálnice proběhla symbolicky přímo na veřejném prostranství v Jaroslavi, jedné z dopravně nejzatíženějších obcí celého kraje.

Výstavba rychlostních komunikací R35 a R43 se táhne již několik desetiletí. Kdyby za každý příslib urychlení výstavby, který dali politici v posledních dvaceti letech, byl postaven jeden metr těchto silnic, tak dnes nejspíš jezdíme po dálnici z Pardubic do Olomouce i do Brna. Spolek v srpnu oslaví teprve rok od svého založení, nicméně během této krátké doby dosáhl výrazných úspěchů, a proto je vhodné bilancovat jeho výsledky.

Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43  připravuje na pátek dne 19.5.2017 diskusní setkání „Dálnice D35 – aktuální stav přípravy a harmonogram výstavby“.

V pondělí 13. března 2017 se v sídle pardubické správy ŘSD konala výroční členská schůze Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43. V úvodní části programu bylo projednáno a schváleno několik zpráv dle stanov Spolku, podstatnější ovšem bylo vystoupení ředitele pardubické správy ŘSD Bohumila Vebra k aktuálnímu postupu v přípravě výstavby D35. Ředitel seznámil přítomné členy Spolku s harmonogramem archeologického průzkumu a průběhem výběru dodavatele stavby v úsecích Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov.

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup