Centrální komise MD ČR projednala a schválila dne 26. 11. 2019 záměr trasování úseku Bořitov-Svitávka ve čtyřech pruzích a to po stávajícím tělese německé dálnice. Tento úsek je navržen v kategorii S, pro kterou je maximální povolená rychlost 110 km/h a jsou možné častější sjezdy než u kategorie D.

 

Na základě výsledku jednání Centrální komise MD ČR členka našeho Spolku paní senátorka Vítková oslovila generálního ředitele ŘSD ČR Ing. Radka Mátla, který přislíbil, že bude okamžitě zahájena práce na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí. ŘSD ČR nyní připraví výběrové řízení na zpracovatele této dokumentace.

 

Ředitel Ing. Radek Mátl přislíbil, že se velmi rád přijede osobně podívat do terénu na těleso německé dálnice na Boskovicku.

Zdroj: FB senátorky Vítkové

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup