Tempo výstavby dopravní infrastruktury v Česku vázne a často kvůli tomu bývá podrobeno oprávněné kritice. Hlavním důvodem zdlouhavých příprav je zejména složitá legislativa. Tento stav částečně napravila již loňská novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterou osobně inicioval předseda našeho Spolku poslanec M. Kolovratník. Nyní nastává druhá fáze, jejímž cílem je zkrátit dobu přípravy strategických dopravních staveb zhruba o třetinu, ze stávajících až 13 let. Znění této druhé novely schválila vláda v pondělí 25. 11. 2019 a poslala ji k dalšímu jednání do Poslanecké sněmovny.

 

Cílem druhé novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury je zkrácení procesu příprav staveb do deseti let. Jedním z klíčů ke zkrácení doby příprav staveb je možnost umístit a povolit dopravní stavbu v jediném řízení. Nově by nemusela být dokumentace tak podrobná, jako musí být nyní. Navíc by s ní byl spojen pouze jediný přezkum. Podle státních investorů by tento krok mohl zkrátit lhůtu příprav až o tři roky.

 

Dalším klíčem je zavedení Jednotného závazného stanoviska u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. V takových případech bude nově vydáváno jediné závazné stanovisko, které nahradí veškeré správní akty vydávané podle zákona o ochraně přírody a krajiny, což může oproti současnosti urychlit přípravu staveb až o rok.

 

Ministerstvo dopravy navrhuje zavedení pevné lhůty pro vydávání závazných stanovisek. Podle návrhu je tato lhůta stanovena maximálně na 30 dní a ve zvlášť složitých případech je lhůta prodloužena na 60 dní. Pokud úřady nevydají stanovisko v uvedené lhůtě, počítáme se zavedením tzv. fikce souhlasu. Navíc se počítá s vyhotovováním jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb potřebných pro výstavbu dopravní infrastruktury a jeho využitelnosti až po dobu 3 let od jeho vyhotovení.

 

Ministerstvo dopravy, ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo pro místní rozvoj také v doprovodné změně zákona o vyvlastnění navrhují stanovení konkrétních lhůt pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění potřebného pozemku pro stavbu. Úřady budou mít 60 dní od zahájení vyvlastňovacího procesu na stanovení ústního jednání s dotčenými majiteli pozemků, po kterém bude následovat 30 denní lhůta pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění. Podle současné legislativy nejsou stanoveny žádné lhůty a vyvlastňovací úřad není dostatečně motivován k bezodkladnému rozhodnutí. I kvůli tomu se někdy bezdůvodně řízení protahuje.

 

Hlavní nové nástroje liniového zákona pro urychlení dopravních staveb

 

  • • Umístění a povolení dopravní stavby v jednom řízení s jedním přezkumem – zkrácení až o tři roky
  • • Zavedení Jednotného závazného stanoviska u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí – zkrácení až o jeden rok
  • • Zavedení pevných lhůt pro vydání závazných stanovisek dotčených orgánů vydaná během územního či stavebního řízení; maximálně 30 dní, ve zvláštních případech 60 dní.
    • Jeden znalecký posudek pro více pozemků k ocenění hodnoty pozemků, využitelný po dobu tří let od jeho vyhotovení.
  • • Konkrétní lhůty pro vyvlastňovací úřady; 60 dní od zahájení řízení musí být stanoveno ústní jednání, následně 30 dní od ústního jednání musí úřad rozhodnout.

 

Celý návrh novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, zkráceně liniový zákon, naleznete ve veřejné knihovně připravované legislativy: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB63DHZLT.

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup