Bude dostatek zdrojů na výstavbu dopravních staveb i v následujících letech? Na tuto dnes často kladenou otázku odpovídá předseda našeho Spolku a místopředseda Hospodářského výboru PS PČR poslanec Martin Kolovratník.

 

 

V příštím roce půjde na výstavbu a údržbu silnic, železnic a dalších infrastrukturních staveb v roce 2020 z národních zdrojů celkem 70,2 miliardy korun! Samozřejmě to ale není všechno. Musíme k tomu ještě připočítat finance z evropských fondů. Bavíme se tak o částce minimálně 87,3 miliard korun, kterou bude mít Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) připravenou nejen k investicím, ale také k provozu a údržbě české dopravní sítě.

 

Při pohledu na velmi úspěšný stav přípravy velkých staveb však musíme otevřeně identifikovat možná rizika. Je téměř jisté, že v nejbližším období budeme velmi úspěšní při zahajování nových staveb. A s jistotou víme, že nastane situace, kdy SFDI bude potřebovat rozpočet výrazně navýšit. Tato situace by ale nebyla nijak výjimečná.

 

I v minulých letech totiž docházelo podle aktuálních potřeb k navýšení rozpočtu. Jen v letošním roce to bylo navýšení o téměř 15 mld korun – a letošní aktuální hodnota celkového rozpočtu je tak na výši cca 102 mld korun! Proto ani zmíněných 87,3 mld. korun nemohu považovat za konečnou sumu, která půjde příští rok do výstavby a rekonstrukcí dopravní infrastruktury a jsem si jist, že resort dopravy dokáže postupně ve spolupráci s ministerstvem financí celkovou sumu peněz pro dopravu navyšovat.

Pokud ale chceme co nejdříve dostavět naši páteřní dálniční síť, budeme na to potřebovat skutečně velké množství peněz nejen v příštím roce, ale i v letech následujících. Navíc brzy dojde k postupnému útlumu evropských zdrojů. Do budoucna nemůžeme být závislí pouze na národních zdrojích. Jsem rád, že ministerstvo dopravy proto zřídilo pracovní skupinu, která se touto otázkou zabývá.

 

Ministerstvo dopravy spočítá, jakou sumu potřebujeme na výstavbu prioritních staveb (dostavba dálniční sítě, obchvaty měst, modernizace železnice, opravy nádražních budov apod.) a na základě toho vznikne ideální finanční model, který zohlední možnosti státního rozpočtu, fondů EU a dalších finančních nástrojů.

 

Navíc nezapomínejme, že v současné době již běží PPP projekt na výstavbu dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. PPP projekty jsou osvědčeným modelem v mnoha evropských zemích. Na základě zkušeností s výstavbou úseku D4 ho do budoucna chceme uplatňovat i u dalších staveb. Jednáme i s Evropskou investiční bankou, se kterou řešíme hlavně parametry úvěrů na rozvoj moderních a bezpečných železnic. Úvěr ve výši několika miliard korun bychom mohli čerpat již roku 2020.

Součástí nových forem financování dopravní infrastruktury je i transformace Ředitelství silnic a dálnic-ŘSD na akciovou společnost s vyšší organizační flexibilitou a podstatně nižší finanční závislostí na státním rozpočtu.

 

Zdroj: https://www.martinkolovratnik.cz/blog/zpozdeni-vystavby-dopravnich-staveb-kvuli-nedostatku-penez-nehrozi

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup