Dne 18.9.2019 se konala tisková konference k diskutované komunikaci „43“ v úseku D1–Svitávka, na které byly sděleny tyto informace:

 

Dne 17.9.2019 nabyla účinnosti Vládou ČR schválená aktualizace Politiky územního rozvoje ČR, která již nově neukládá Jihomoravskému kraji vložit do zásad územního rozvoje tuto komunikaci jako dálnici, ale může to být kapacitní komunikace první třídy. Tedy může z ní být více sjezdů, zatáčky mohou být ostřejší, nižší povolená rychlost má vliv na nižší hlučnost - což v souhrnu znamená možnost šetrnějšího průchodu územím.

 

Proti současným Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byla před několika týdny podána ústavní stížnost. Jak se předpokládalo, po neúspěchu u krajského soudu i u nejvyššího správního soudu zkoušejí žalobci i soud ústavní. Z původních 15 obcí, které žalovaly ZÚR JMK u krajského soudu, se jich na ústavní soud obrátilo pouze sedm.

 

V 39. týdnu bylo v souladu se stavebním zákonem veřejnou vyhláškou oznámeno společné jednání o návrhu Aktualizace ZÚR JMK, které je určené pro dotčené orgány a další zákonem stanovené subjekty. Ve lhůtě 30 dnů se k tomuto dokumentu, který je zveřejněn v den ohlášení na zurka.cz, budou moci vyjádřit i právnické a fyzické osoby. Další zákonem stanovené, tzv. veřejné projednání proběhne zhruba v květnu 2020 a konečnou podobu Aktualizace ZÚR JMK bude schvalovat zastupitelstvo JMK v září 2020.

 

Byly sděleny podané námitky k obsahu a způsobu zpracování krajské územní studie, která na základě detailního prověření doporučila k dalšímu projednání silniční a dálniční varianty bystrcké stopy „43“. Jednotlivé námitky byly prezentovány už v rámci veřejných prezentací územní studie v Bystrci, na základě nich byl aktuálně doplněn standardně ve studii obsažený popis metodiky zpracování hlukové studie. Toto doplnění o detailní popis použité metodiky je možné najít také na zurka.cz.

 

Další témata, která se týkají především dopravního modelování, budou s předkladateli námitek a připomínek diskutována za účasti zpracovatelů studie po zpracování příslušných dokumentů.

 

Zdroj: FB profil Mgr. Martina Malečka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup