Jak jsme avizovali na našem spolkovém webu, dne 31.7.2019 proběhlo v Boskovicích setkání k aktualitám v přípravě výstavby silnice D43 Brno - Staré Město u Moravské Třebové, které uspořádala členka našeho Spolku paní senátorka Vitková. S ohledem na nečekanou personální změnu ve funkci GŘ ŘSD ČR zastupoval investora ředitel závodu Brno Ing.  David Fiala. Za náš spolek se jednání dále zúčastnil JUDr.  Švec David.

 

Boskovice 31.7.2019 1564644636124

 

Jednání zahájila senátorka Vitková, která zrekapitulovala dosud učiněné kroky a vyzvedla spolupráci se Svazkem obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 a naším Spolkem.

 
Následně Ing. Fiala poděkoval za ŘSD ČR náměstkovi hejtmana Jihomoravského kraje (JMK) Mgr. Malečkovi za aktivity spojené s projednáváním aktualizace „Zásad územního rozvoje JMK“ (ZUR) a územní studie pro D43.


Ing. Vyhlidal ze závodu ŘSD ČR v Brně představil stav příprav D43 a znovu deklaroval, že severní a střední úsek D43 je územně stabilizovaný a jsou vyhrazeny i finanční prostředky na přípravu projektu.  Příprava stavby úseku Bořitov-Svitavka v kategorii S 26.0/130 byla schválena Centrální komisí MD ČR (CK).  Úsek Svitavka – Staré město byl taktéž komisí schválen, ale zatím bez rozhodnutí o jeho šířkovém uspořádání. Podklady pro tento úsek budou ze strany ŘSD ČR dodány CK cca do jednoho roku, následně CK rozhodne o kategorizaci  tohoto úseku komunikace.


V diskuzi k předneseným informacím došlo i k připomínkám k současnému stavu stávající silnice I/43. Dle informací od zástupců ŘSD ČR budou na této komunikaci postupně realizovány úpravy k odstranění lokálních závad. Pro tyto úpravy je již zažádáno o územní rozhodnuti a k jejich realizaci by mohlo dojít do dvou let.


Náměstek hejtmana JMK Mgr. Maleček seznámil s územní studií řešící trasování D43 v jižní části. Studie v jižní části doporučila 3 varianty trasování a to pouze v koridoru tzv. Bystrcké brázdy zejména z důvodu řešení vnitroměstské dopravy. Dalším prověřováním jednotlivých variant bude pak vygenerována pouze jedna varianta, přičemž není ještě rozhodnuto, zda to bude v kategorii D, R, S.


Na závěr  byla diskuze s občany, kteří se zajímali, zda stavba D43 nebude mít vliv na zadržování vody v přírodě a jaké jsou předpokládané termíny realizace jednotlivých úseků.

  
Podle vyjádření zástupců ŘSD ČR termíny realizace pozitivně ovlivní změna legislativy, na jejímž schválení se významně podílel předseda našeho Spolku poslanec Martin Kolovratník, která umožňuje jednodušší získávání potřebných pozemků. Severní část D43 by mohla být realizována v období 2025 -2030. Pokud by byla aktualizace ZUR dokončena v 2020, potom by celá D43 mohla být realizována do r. 2040.

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup