Jak jsme již informovali na webu našeho Spolku zde dne 30.4.2019 projednala Centrální komise MD ČR Technicko-ekonomickou studii s názvem „D43 Bořitov – Staré město D35 včetně HDM4“. V průběhu 24.týdne došlo na SFDI k projednání návrhu rozpočtového opatření, které se týkalo globálových položek staveb silniční a dálniční infrastruktury. V tomto opatření je také uvedena i příprava stavby jednoho úseku D43, který je označen jako „Kuřim-Svitávka“.

 

Z informací od ŘSD ČR vyplývá, že pro rok 2019 jsou pro tento úsek zajištěny finanční prostředky na zpracování podkladů pro zadání DÚR. Jedná se mj. o předběžný inženýrsko-geologický průzkum. Tento průzkum je v současnosti ve fázi zadání s předpokladem termínových výstupů dostačujících pro potřebu zahájení prací na DÚR již v tomto roce.

 

Zdroj: FB profil senátorky J.Vítkové

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup