V pondělí 25. března 2019 se konalo další zasedání Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 (Svazek). Zasedání se za náš Spolek zúčastnila paní senátorka Vítková a JUDr. Švec.

 

spolek min

 

V úvodu zasedání paní senátorka Vítková připomněla besedu v Černé Hoře, která se konala 4.3.2019, a kladně zhodnotila jak vystoupení hostů, tak i účast široké veřejnosti, která se o výstavbu D43 aktivně zajímá.  Dále paní senátorka informovala, že ve čtvrtek 28.3.2019 se bude konat mimořádné jednání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, na kterém bude projednána změna Zásad územního rozvoje kraje (ZUR). V rámci této změny by mělo být doporučeno, jaká kategorie komunikace se bude dále připravovat, tedy zda D,  R nebo S.

 

V průběhu zasedání bylo odsouhlasení zpracování dopisu pro Centrální komisi Ministerstva dopravy ČR, která se bude konat 16.4.2019 a bude projednávat problematiku dalšího postupu přípravy výstavby D43. Náš Spolek byl požádán o písemnou podporu stanoviska Svazku.

 

Na závěr zasedání byli přítomní informováni, že v neděli 7.4.2019 se v Černé Hoře uskuteční slavnostní  zahájení turistické sezóny a v sobotu 7.9.2019 proběhne již 10. ročník pochodu po tělese R43. Našemu Spolku byla nabídnuta možnost prezentace na obou akcích a spolupráce při zajištění účasti starostů obcí a měst po trase D43 na území Pardubického kraje.

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup