V Černé Hoře se 4. března 2019 konala již 3. beseda k D 43 a I/43 s názvem „Aktuální stav D43 a odstranění závad na I/43“. Besedu iniciovala senátorka Ing. Jaromíra Vítková společně se spolkem Naše voda, z.s. a městysem Černá Hora. Velký zájem občanů z celého okresu potvrdila hojná účast.


Zúčastnili se zástupci Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jihomoravského kraje, Policie ČR, magistrátu města Brna, Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43, Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43, Města Boskovice, Města Kuřimi, Okresní hospodářské komory Blansko a další.


Senátorka Jaromíra Vítková je v této záležitosti velice aktivní a snaží se projednávat D43 na patřičných místech a institucích.


„V Senátu dne 14. února 2019 jednal o problematice D43 Podvýbor pro energetiku a dopravu za účasti MD ČR, ŘSD ČR, SFDI a dalších. Ministr dopravy nazval D43 velkým tématem a souhlasil s tím, že tato komunikace má doplnit celorepublikový systém.

 

V úterý 26. 2. 2019 jsem se účastnila prezentace výstupů "Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno". Na obou setkáních zazněly důležité informace k D43.“ uvedla senátorka Vítková.


Na besedě v Černé Hoře se hovořilo zejména o aktuálním stavu přípravy dálnice, neboli lépe řečeno S43. Zástupce ŘSD představil aktuální stav odstraňování bodových závad na silnici I/43 na území JmK. Jedná se zejména o Podlesí, obchvat, mimoúrovňová křižovatka Kuřim, Lipůvka, odbočovací pruh Milonice + průtah, Závist – mimoúrovňové řízení + stoupací pruh, Lom Černá Hora přeložka, Perná-Krhov, Krhov-Voděrady, Svitávka – křižovatka, Letovice-Rozhraní. Náměstek hejtmana JmK Mgr. Martin Maleček prezentoval postoj Jihomoravského kraje, za Brno vystoupil RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. Na besedě také zazněla alarmující čísla nehodovosti, která potvrdili zástupci Policie ČR.


„Aktuálně bude Centrální komise MD ČR rozhodovat o pořízení projektové dokumentace na úsek Sebranice-Bořitov nové D resp. (S)43 a na I/43 se připravují bezpečnostní opatření, hlavně mimoúrovňová křižovatka Lipůvka-Kuřim-Podlesí, obchvat,“ doplnila Vítková.


Zdroj: Tisková zpráva senátorky Jaromíry Vítkové ze dne 5.3.2019

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup