Zástupce našeho Spolku JUDr.Švec se dne 12.12.2018 zúčastnili setkání starostů obcí sdružených ve Svazku obcí pro výstavbu R43, které se již tradičně konalo v v Boskovicích. V úvodu setkání byly na programu především personální záležitosti, jelikož ve po volbách změnila řada starostů, kteří zastupují obce ve svazku. Předsedou svazku byl zvolen místostarosta města Boskovice Ing. Holík, Místopředsedy Ing. Sukalovský, starosta města Kuřim, a Ing. Kolkop, starosta města Moravská Třebová.

 

V rámci dalšího programu byla podána zpráva, že Jihomoravský kraj doporučuje, aby stavba byla v kategorii rychlostní komunikace a v její jižní části je preferována trasa v tzv. Bysterské brázdě.

Zástupci ŘSD sdělili:

 

Byla dokončena „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém územíOB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“ zadané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, jejíž závěry budou mít vliv na další postup ŘSD ČR v přípravě D43.

 

Připravuje se „Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje“, která bude definovat dálnici D43 jako „kapacitní komunikaci“ bez konkrétního označení budoucí kategorie. Tzn., že Politikou územního rozvoje bude umožněno vybudování severojižního silničního spojení Brno – Moravská Třebová jak v kategorii dálniční, tak silnice I.třídy. Shora uvedená Zpráva by měla být předložena na jednání Vlády ČR do 30.dubna 2019.

 

Stav příprav D43 v úsecích „D1-Kuřim-Svitávka“ a „Svitávka-Staré Město(D35)“. Pro oba úseky jsou dokončeny technicko-ekonomické studie. Pro první úsek jsou všechny přípravné práce termínovány tak, aby bylo možné zadat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí úseku Lysice/Bořitov-Svitávka v první polovině roku 2019 a to za předpokladu předchozího schválení záměru projektu. U druhého úseku bude v lednu 2019 provedena koordinace s Územní studií JMK a v únoru 2019 se předpokládá projednání v Centrální komisi MD ČR (schválení TES a stanovení dalšího postupu pro ŘSD ČR.

 

V závěru setkání předseda Svazku Ing. Holík projevil zájem o schůzku s předsedou našeho Spolku poslancem Martinem Kolovratníkem s cílem koordinovat aktivity vůči MD ČR.

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup