ARI konf. 19.11.2018 0710 web

 

Rychlost a finanční efektivnost přípravy a realizace dopravních staveb ovlivňuje v České republice kromě „čtyřistašestnáctky“, stavebního zákona a dalších legislativních předpisů i průběh zadávání veřejných zakázek. Proto se předseda našeho Spolku poslanec Martin Kolovratník intenzivně zapojil do procesu přípravy novelizace legislativy kolem veřejných zakázek.

 

Jednou z jeho prvních aktivit v této oblasti byla účast na konferenci „Zadávání zakázek podle nejlepšího poměru ceny a kvality metodou Best value“, kterou v pondělí 19.11.2018 pořádala Asociace pro rozvoj infrastruktury. 

 

Metoda „Best value“ je již mnoho let úspěšně využívána v mnoha evropských státech. Například Nizozemsko, lídr v této oblasti, si díky využití této metody pochvaluje přilákání řady zkušených dodavatelů, kteří by z pohledu kritéria zohledňujícího pouze nejnižší nabídkovou cenu dříve neměli šanci. V konečném důsledku dochází k výběru kvalitních dodavatelů, díky čemuž se příprava projektů urychlila a také se snížily vícepráce.

 

V metodě Best value je váha cenové nabídky kolem 30 procent. Kvalitativní hodnocení je zaměřeno na úroveň expertízy, rizika a přidané hodnoty. Nedílnou součástí je také pohovor s klíčovými členy týmu, který může mít váhu mezi 20–30 procent, stejně jako cena. Tato metoda dává veřejným zadavatelům příležitost vybrat si uchazeče, pokud zcela zjevně kvalitativně převýší ostatní, a uchazečům zase umožňuje předvést, co umí. Pokud toho ani jedna strana nevyužije, zůstaneme tam, kde jste teď, tedy u nejnižší ceny. A to bude škoda.

 

Důležitou součástí metody Best value je i možnost využití tzv. předběžné tržní konzultace, kdy si mohou zadavatelé a potenciální dodavatelé transparentně vyjasnit jednotlivé část veřejné zakázky.

 

Metoda „Best Value“ je ve své původní podobě v Česku prvně využita při zadání zakázky na zpracování Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati na trase (Brno) – Přerov – Ostrava. Tuto zakázku vyhlásila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dne 9.11.2018 a předcházela jí výše zmiňovaná předběžné tržní konzultace. Věříme, že metoda „Best value“ povede nejen u této zakázky k efektivnější a kvalitnější přípravě a následné realizaci vysokorychlostních tratí v České republice.

K metodě „Best Value“ se nám vyjádřil předseda našeho Spolku:

 

„Země západní Evropy v porovnání s Českou nebo Slovenskou republiku nezadávají veřejné zakázky na nejnižší cenu v tak velké míře jako je tomu právě u nás. Jako místopředseda Hospodářského výboru PS PČR vnímám problematiku zadávání veřejných zakázek velmi intenzivně. Osobně tvrdím, že nejlepší cena se bohužel automaticky nerovná nejlepší kvalitě. Přesto se v České republice často hledí hlavně na výši cen a provedení je až druhořadé.

 

Podle mého názoru soutěže pouze s jedním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny nejsou vždy efektivní. Často sice v této souvislosti slýcháme argument v podobě úspory peněz, bohužel tomu tak ale mnohdy bývá na úkor kvality odvedené práce. Klasickým příkladem jsou nabídky cen stavebních prací, které bývají velmi často silně podhodnocené, ale nakonec se velmi prodraží z hlediska nevyhnutelných víceprací. Věřím, že právě metoda „Best value“ je způsob, jak těmto dodatečným nákladům můžeme zabránit.“

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup