V Poslanecké sněmovně probíhají intenzivní jednání o poslaneckém návrhu novely zákona č. 419/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, který zrychlí přípravu vybraných významných dopravních staveb.

 

O aktuální informace k těmto jednání jsme požádali předsedu našeho Spolku poslance Martina Kolovratníka, který je iniciátorem této novely: „Mám pro vás dobrou zprávu. V předvelikonočním týdnu jsme o návrhu novely jednali na Hospodářském výboru. Debatu jsme přerušili a vrátíme se k ní na mimořádném zasedání výboru dne 24. dubna. Musíme totiž ještě dořešit okruh staveb, kterých se návrh dotkne, protože k původnímu navrhovanému seznamu se sešlo několik dalších návrhů.

 

Pod novelou zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury jsou podepsáni poslanci napříč stranami. Jedná se skutečně o unikátní situaci, která se stává zřídkakdy a tato skutečnost pouze dokládá fakt, jak je změna potřebná. Jako zástupce předkladatelů jsem rád, že Vás mohu informovat přímo z "první ruky".

 

Minulý týden jsme o návrhu nehlasovali, protože jsme se společně shodli, že je nezbytné si vyjasnit seznam staveb, kterých se nově navrhovaná pravidla dotknou. Novelu zákona budeme znovu projednávat na již zmíněném mimořádném zasedání. Do té doby chci připravit užší a širší verzi seznamu i s argumentací, o nichž bychom společně s ostatními kolegy měli debatovat a shodnout se na některé z nich.

 

Objevily se například návrhy, aby v seznamu bylo několik vedení vysokého napětí 400 kV. Za sebe osobně mohu prozradit, že jsem připraven tyto návrhy podpořit. Z Ministerstva průmyslu a obchodu jsme obdrželi celou řadu podnětů, které se týkají energetiky nebo komunikačních sítí. O těchto návrzích jsem mluvil s ostatními kolegy a myslím si, že podpora je opravdu veliká.

 

Jednání o této novele zákona neprobíhá pouze a jen v Hospodářském výboru, ale i v Ústavně právním. Zejména nový institut v podobě zavedení předběžné držby se pohybuje na hranici ústavnosti, a proto je správné, že tento návrh projednávají i kolegové z tohoto výboru. Věřím, že dospějí k názoru, že návrh je v souladu s Ústavou ČR a zákon podpoří. Výsledek ale zatím nevíme. Ústavně právní výbor totiž stejně jako Hospodářský přerušil jednání k tomuto bodu do doby, než se usneseme na HV.

 

Novela zákona by se měla vztahovat na vyjmenované dálnice a na dvě silnice první třídy, které na dálniční tahy navazují. Měla by se týkat také železničních tratí, železničních uzlů v Praze, Brně a v Ostravě a čtyř plánovaných vysokorychlostních tratí.

 

Zásadní novinkou novely je po vzoru německé legislativy zavedení předběžné držby pozemku pro stavby ze seznamu. O rozhodnutí by mohl investor požádat při vyvlastňovacím řízení, aby na něm mohl rychle zahájit stavební práce. Investor by tedy už musel mít pravomocné stavební povolení. Vlastník pozemku by mohl nechat verdikt o předběžné držbě soudně přezkoumat ve zkrácených lhůtách. O novinkách, který tento zákon přinese, jsem Vás komplexně informoval i na webových stránkách našeho Spolku.

 

S ostatními poslanci nyní pracujeme s verzí tzv. mezitímního rozhodnutí. Úřad by vydával rozhodnutí ve dvou částech, nejprve by rozhodl o započetí prací a pak by se řešilo, jak se bude vypořádávat náhrada s majitelem. Vlastníci by tak obdrželi náhradu už v okamžiku úvodního rozhodnutí.“

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup