Jak jsme avizovali na této stránce našeho Spolku (viz aktualita z 5.3.2018) dne 13.března 2018 se uskutečnilo v  prostorách Senátu PČR veřejné slyšení k petici na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno-Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Toto slyšení iniciovala členka našeho Spolku paní senátorka Vítková.

 

Veřejné slyšení svolal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. V hlavním sále Senátu PČR se veřejného slyšení zúčastnilo asi 60 lidí. Byli přítomni zástupci dotčených institucí a to: zástupci petičního výboru, Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, Ředitelství silnic a dálnic, Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 a zástupci obcí, podnikatelské sféry a další zainteresovaní občané. Náš Spolek aktivně reprezentoval David Švec.  

 

V úvodu veřejného slyšení celou problematiku kolem vzniku a vývoje petice nastínila senátorka Jaromíra Vítková, která zde vystupovala i jako zástupkyně petičního výboru. Následně v prvním bloku vystoupili zástupci výše zmíněných institucí se svými příspěvky a ve druhém bloku byl dán prostor všem přítomným, kteří se mohli zapojit do diskuze. Své názory na veřejném slyšení vyjádřili nejen zástupci samospráv, podnikatelských subjektů, ale i občané, kteří jsou touto problematikou dotčeni a bydlí v jižní části území, kde se počítá s některou z více variant dálnice. V diskuzi vystoupil i člen našeho Spolku pan David Švec, který mimo jiné vyzvedl naši dobrou spolupráci se Svazkem obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43  a připomenul klíčové jednání, které se uskutečnilo z iniciativy našeho Spolku v Moravské Třebové 30.ledna 2017 a kde poprvé zazněla myšlenka stavět D43 od severu a kde bylo poprvé ze strany MD sděleno,  že tuto variantu prověří a podpoří.

 

Na jednání vystoupili i odpůrci D43, ale jejich výtky směřovaly pouze do jižní části D43 především pak v okolí Brna. Znovu potvrdili, že po doručení rozsudku  Krajského soudu Brno,  který zamítl jejich žalobu do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, podají kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 

 

Průběh veřejného slyšení shrnula členka našeho Spolku paní senátorka Vítková: „Podle průběhu jednání lze konstatovat, že dálnici D 43 příp. čtyřproudovou silnici 1. třídy chtějí všichni přítomní s tím, že severní část území požaduje urychlení příprav tak, aby stavební povolení bylo vydáno nejlépe do roku 2022. V severní části je shoda samospráv a požaduje to i Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43. Problematické jsou různé varianty v jižní části, které se mohou vypořádat následně a tak navázat na severní část. Cílem naší petice je urychlit přípravu a realizaci D43. Ve stejném duchu vystoupili i náměstek hejtmana JMK Martin Maleček a náměstek primátora města Brna Petr Hladík. Naší kompetencí ani ambicí není řešit, jaká varianta v jižní části území je nejvhodnější, to musíme nechat na odbornících.“

 

 

Zdroj: Tisková zpráva senátorky Jaromíry Vítkové ze dne 13. 3. 2018

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup