Dne 27.2.2018 se ve Svitavách v rámci zahájení územního řízení pro úsek D35 Janov-Opatovec konalo veřejné ústní jednání. Tohoto jednání se zúčastnil člen našeho Spolku David Švec. Zeptali jsme se tedy Davida, jak jednání probíhalo: 

 

Zástupci Pragoprojektu za projektanta stavby a ŘSD ČR za investora na úvod jednání představili vizualizaci stavby a stavbu v hrubých rysech představili.

 

V rámci diskuze jsem se zeptal, zda je MÚK Mikuleč nutné stavět, když D35 bude napojena na stávající silniční sít prostřednictvím MÚK Janov a MÚK Lačnov. MÚK Mikuleč dále nebude využíván tranzitní nákladní dopravou, jelikož v době realizace D35 v tomto úseku již bude hotový na silnici  I/43 obchvat Svitav. Dále pak bude realizovaný zákaz tranzitní nákladní dopravy na silnici II/366 v úseku Svitavy – Mikuleč.  MÚK Mikuleč by tedy byl využívám převážně osobní dopravou, která pro svoje napojení může využít stávající silnici I/35 a napojit se na D35 na MÚK Janov.  Jedná se o stavbu dálnice, kde není potřeba, aby každých 5 km byl vybudováno MÚK bez většího dopravního významu,a každé MÚK samozřejmě značně prodražuje stavbu.

 

Na tento můj dotaz projektant odpověděl, že takto jím byla stavba zadaná a o významu MÚK Mikuleč lze mít pochybnosti. A to i vzhledem k tomu, že i ze stanoviska Policie ČR vyplývá nadbytečnost této MÚK. Projektant vzal moji připomínku na vědomí s tím, že poté, co bude dobudovaný obchvat I/43 Svitav, dojde i k přehodnocení MÚK  Mikuleč a k  jeho případnému  vypuštění.  

 

Na můj další dotaz, kdy je předpokládaný termín výstavby a ukončení zástupce ŘSD ČR odpověděl, že bude záležet, jak rychle budou vydána příslušná povolení, nicméně se předpokládá termín zahájení v roce 2021 a ukončení v roce 2024.

Vzhledem k tomu, že stavební úřad využil koncentraci řízení, kdy bylo možné v této fázi řízení podat vyjádření nejpozději na probíhajícím jednání, tak jsem svoje výše uvedené stanovisko k MÚK Mikuleč uplatnil za náš Spolek písemně a zároveň jsem náš Spolek přihlásil jako účastníka řízení.

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup