Za účasti členů našeho Spolku, senátorky Vítkové a Davida Švece, se dne 14.2.2018 konalo na Městském úřadu v Boskovicích mimořádné shromáždění starostů Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43.


Na tomto shromáždění bylo mimo jiné potvrzeno ze strany Ministerstva dopravy ČR, které zastupoval Ing. Sosna, ředitel odboru strategie, že se počítá s výstavbou D43 od severního napojení na D35 směrem na Kuřim, kde je trasa v terénu stabilizovaná. ZUR Jihomoravského kraje, která byla napadena žalobou je platná. Žaloba byla v plném rozsahu zamítnutá koncem roku 2017 (viz informace na webových stránkách našeho Spolku - http://www.d35spolek.cz/aktualne/32-dobra-zprava-pro-d43 ). Nicméně se počítá i s podáním kasační žaloby.


Úsek D43 Kuřim - Brno D1 je zatím připravován v několika variantách a není rozhodnuto, která z těchto variant se bude stavět. Jedná se o varianty trasování buď tzv. Bysterskou nebo Bityšskou brázdou. Taktéž se posuzuje v jaké kategorii komunikace by se mělo projektovat, tedy zda se bude jednat o dálnici nebo silnici I.třídy.


Ing Sosna ve svém vystoupení pozitivně zmínil aktivitu předsedy našeho Spolku poslance Martina Kolovratníka při koncipování a projednávání poslaneckého návrhu novely zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.


Kromě D43 byly na shromáždění diskutovány i možnosti řešení současných problémů na silnici I/43, konkrétně lokální opravy této komunikace včetně havarijního stavu mostu u Černé Hory. Ze strany přítomných zástupců Jihomoravského kraje bylo konstatováno, že oprava tohoto mostu proběhne ještě tento rok a most bude ke konci roku předán do užívání. Během prací na tomto mostě se nepočítá s odklonem nákladní dopravy.

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup