Vláda ČR na svém zasedání dne 7.2.2018 vyslovila souhlas s poslaneckým návrhem novely zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Tato novela má zásadní význam na přípravu a především realizaci dopravních staveb. Jedním z nejvýznamnějších ustanovení této novely je zavedení institutu tzv. předběžné držby, díky které dojde k výraznému urychlení výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

 

S ohledem na význam této legislativní změny jsme požádali o komentář předkladatele této novely předsedu našeho Spolku poslance Martina Kolovratníka:

 

„ Předběžnou držbu jsem se pokusil prosadit v novele zmíněného zákona již v roce 2017, nicméně můj návrh nakonec nebyl schválen, a to navzdory avizované podpoře tehdejších koaličních partnerů. Výstavba dopravní infrastruktury v tuzemsku je v porovnání se sousedními státy pomalá a mnohdy se táhne několik desítek let. Jedním z řešení tohoto nepříznivého stavu má být právě novela zákona č. 416/2009 Sb. Novelizace tohoto zákona je naprosto zásadní a netajím se tím, že mám velkou radost. Dokázal jsem pro tento návrh získat podporu všech parlamentních stran, což je skutečně unikátní situace, která se stává zřídkakdy.

 

Návrh zákona podáváme jako skupina poslanců a já budu zástupcem předkladatelů. Navrhujemenejen předběžnou držbu, ale také zavedení specializovaných stavebních úřadů pro posuzování sporů při výkupu pozemků na krajských úřadech, rychlejší výstavbu přeložek sítí a další.
Cílem novely zákona je zrychlení postupu přípravných procesů, což znamená jak výraznou úsporu času tak finančních prostředků. Uvedené legislativní změny jsou inspirovány německou legislativou a stejně jako v Německu, ani u nás nebude mít zákon dopad na všechny stavby. Bude se týkat pouze strategických staveb, které budou schváleny Parlamentem a budou výslovně uvedeny v příloze zákona. Díky tomu budou mít následně zjednodušeně řečeno „zrychlený režim“. Není totiž možné se donekonečna odvolávat ve všech stupních stavebního řízení a stavby stále blokovat. Proto by bylo velice prospěšné tohoto stavu dosáhnout v české legislativě.

 

Nejdiskutovanější částí novely byl právě institut tzv. předběžné držby. Jedná se o zásadní změnu oproti fungování dosavadní praxe. Nedokončené majetkoprávní vypořádaní nebude již nutnou podmínkou pro podání žádosti k povolení liniové dopravní stavby. Jestliže se nepodaří od majitele vykoupit pozemek a nastane fáze vyvlastňování, investor díky tomuto nástroji nebude muset čekat na výsledek vyvlastňovacího řízení a bude smět zahájit práce na dotčených pozemcích. Zjednodušeně řečeno to znamená, že vlastník pozemku bude mít povinnost strpět přípravné práce na svém pozemku. Díky tomu opět dojde k urychlení plánování a potažmo celé výstavby dopravní infrastruktury v Česku.“

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup