Stejně jako v minulém volebním období byl i v novém volebním období zřízen v rámci Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (HV)  Podvýbor pro dopravu.

 

Na zasedání HV dne 11.1.2018 byl předsedou tohoto podvýboru zvolen předseda našeho Spolku poslanec Martin Kolovratník. Požádali jsme ho tedy, aby nám přiblížil činnost Podvýboru pro dopravu HV a své záměry v jeho čele: 

 

Dopravní podvýbor představuje odbornou platformu, která může výrazně pozitivně ovlivnit vývoj a rozvoj dopravy v Česku. Není jen místem pro projednávání legislativy a zákonů. Smyslem podvýboru je být odborným fórem, které bude diskutovat nejen o problémech, ale i o nových dopravních trendech, konzultovat exekutivní kroky vlády, poskytovat doporučení ministerstvům nebo být i jakýmsi mediátorem v případě sporných názorů.

 

A co budu dělat v čele podvýboru jinak než mí předchůdci? Rozhodně chci vytvořit odbornou platformu složenou z odborníků napříč politickým spektrem, která se bude věnovat všem dopravním módům, tedy silniční, vodní, letecké a železniční dopravě.

 

Aktuálně se nabízí celá řada oblastí, kterými bychom se měli věnovat. Například výstavba vysokorychlostních tratí (VRT) nebo zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Naše práce bude spočívat v předjednání jednotlivých problematik, které vyústí v přijetí doporučujícího usnesení pro HV. Chci zřídit expertní skupinu poradců, kteří se budou s námi poslanci setkávat. Mám v plánu oslovit politicky nezávislé odborníky, specialisty na infrastrukturu, dopravní legislativu i dopravní agendy. Samozřejmě nesmíme ani zapomenout na ekologický přístup k dopravě. I zde budu hodně aktivní. Není tajemstvím, že se angažuji v podpoře cyklistiky a moderního přístupu k tzv. dopravě v klidu.

 

V koordinaci s dalšími výbory se budu aktivně věnovat i rozvojovým tématům. Určitě víte, že mojí prioritou je VRT. Vedle toho chci také otevřít diskuzi a posunout dále problematiku autonomní dopravy. Také chci konečně jasně, férově a proaktivně dotáhnout legislativu digitální a sdílené ekonomiky (především taxislužby). V neposlední řadě se podvýbor  bude věnovat elektromobilitě a rozvoji ekologické dopravy.

 

Tak to jsou v krátkosti moje záměry v čele Podvýboru pro dopravu. Využívám této příležitosti a vyzývám ke spolupráci na platformě tohoto podvýboru odborníky ze všech oblastí dopravy. Ozvěte se mi a staňte se členy připravovaného expertního týmu.

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup