Jedním z bodů programu jednání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR (HV), které se konalo dne 13.12.2017, byl i návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ze kterého se například financuje oprava silnic nebo výstavba dálnic v Česku. Původní návrh vyrovnaného rozpočtu SFDI na rok 2018 byl ve výši 72,5 mld. Kč. Rozpočet pro rok 2018 je složen z 53,8 mld. Kč národních zdrojů a z prostředků EU ve výši 18,7 mld. Kč. Rozpočet národních zdrojů ve výši 53,8 mld. Kč umožňuje financovat v něm uvedené požadavky v dostatečném rozsahu s výjimkou nově zahajovaných akcí, které budou financovány v omezeném rozsahu. V rámci příprav návrhu rozpočtu SFDI na rok 2018 se předseda našeho Spolku poslanec Martin Kolovratník se osobně setkal s ředitelem SFDI Zbyňkem Hořelicou.

 

I toto setkání ho utvrdilo v názoru, že částka 72,5 mld. Kč je v době hospodářského růstu malá, a proto navrhl  navýšení o 4 mld. Kč. A podařilo se mu kolegy z HV přesvědčit a HV toto navýšení svým usnesením podpořil.

 

Výše rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury je velmi důležitá. Z těchto prostředků se totiž financují například opravy, údržba a správa sítě nebo výstavba nových silnic a dálnic.

 

Všichni víme, že proces přípravy dopravních staveb je velmi náročný, zdlouhavý a složitě předvídatelný. I proto je rozpočet sestaven tak, aby umožňoval v maximální možné míře zajistit flexibilní financování investičních akcí.  Výše a struktura rozpočtu SFDI by měla zajistit, aby nedocházelo k případům, kdy bude hotový projekt a vysoutěžený dodavatel, nicméně nebude možné zahájit realizaci stavby, protože nebudeme finanční krytí. Z tohoto důvodu byly do rozpočtu u státních investorů ŘSD a SŽDC nově zřízeny globální položky, ve kterých jsou připraveny peníze pro zajištění postupného financování nově zahajovaných investičních akcí (od srpna 2017). Může se totiž stát, že díky urychlení příprav některých akcí vznikne vyšší potřeba financování, než se kterou se počítá v rozpočtu SFDI, a SFDI nebude mít disponibilní prostředky.

 

V průběhu podzimu 2017 totiž bylo průběžně nutné podepisovat smlouvy se zhotoviteli na zahajování nových soutěžených akcí v roce 2018.

 

V průběhu roku 2018 SFDI uzavře další smlouvy na realizaci připravovaných  akcí a také z těchto smluv vzniknou závazky do budoucích let. Je potřeba mít na paměti, že v příštích letech bude nutné počítat s dalším navýšením rozpočtu a to v řádu desítek miliard Kč. Důvodem totiž je, že v horizontu let 2019, resp. 2020 se postupně dočerpou finanční  prostředky z OPD II.

Pokud nedojde k odpovídajícímu navýšení zdrojů rozpočtu SFDI, nebude možné zahajovat a soutěžit nové investiční akce většího rozsahu. S ohledem na tuto skutečnost se musí hledat nové způsoby financování výstavby dopravní infrastruktury. Jedním z nich může být například realizace akcí formou PPP. Dalším způsobem může být získání levných půjček z Evropské investiční banky.

  

Zdroj: https://www.anobud.elip.cz/cs/martin-kolovratnik/aktuality/rozpocet-sfdi-bude-navysen-o-ctyri-miliardy-37488.shtml (18.12.2017)

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup