Investorem výstavby přivaděčů k dálnici D35 je Pardubický kraj, pro který je podle vyjádření jeho vrcholných představitelů prvořadou prioritou a cílem dokončení těchto akcí ve stejném období, jako bude dokončen úsek D35 Časy – Ostrov. Jedná se o osm úseků, a to jak na Pardubicku, tak u Vysokého Mýta, Českých Libchav, Žamberka, Litomyšle a České Třebové.

 

Celkem se jedná o stavby za 2,7 miliardy Kč. Podle Memoranda mezi Vládou ČR a Pardubickým krajem se tyto stavby budou financovat z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Zahájení výstavby prvních tří úseků je již naplánováno na podzim roku 2018. Jedná se o propojení D35 a I/35 v úseku Rokytno – Býšť v hodnotě 200 milionů Kč, napojení silnice II/322 na D35 (mimoúrovňová křižovatka Dašice) v hodnotě 300 milionů Kč a úsek Litomyšl – Česká Třebová v hodnotě 190 milionů Kč. V posledním případě je vyjmut úsek mezi Českou Třebovou a Zhoří, který již byl opraven v letech 2015 a 2016. Všechny tři uvedené modernizace by měly být hotové do května 2020.

 

V současné době byla zahájena předprojekční příprava modernizace úseků silnice II/312 mezi Chocní a Českými Libchavy a mezi Českými Libchavy a Žamberkem a silnice II/360 mezi Ústím nad Orlicí a Litomyšlí.

 

Nejdůležitějším úkolem současné fáze přípravy výstavby přivaděčů k D35 je zrychlení výkupu potřebných pozemků. U některých připravovaných staveb projektů jsou složité majetkoprávními vztahy, které mohou přípravu zpomalit.

 

V rámci výstavby přivaděčů k D35 bude rovněž vybudován nový 12 km dlouhý úsek silnice II/312 mezi obcí Hemže a napojením na mimoúrovňovou křižovatku Vysoké Mýto – západ. Součástí tohoto úseku bude i obchvat Chocně a Běstovic.

 

Další stavbou bude přeložka silnice II/322 v úseku Černá za Bory – Dašice v délce 2,4 kilometrů, která bude současně tvořit obchvat obce Zminný a napojí se na okružní křižovatku Dašice.

(Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/93833/privadece-chce-kraj-zacit-stavet-uz-pristi-rok 28.11.2017) 

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup