Jak asi víte, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) koncem října otevřelo obálky s nabídkami na výstavbu prvních dvou úseků dálnice D35. Hodnotící komise v tuto chvíli posuzuje nízkou nabídkovou cenu a také právní nezávadnost zaslaných podkladů. Během listopadu se očekává, že firmy zodpoví doplňující otázky, které jim komise položila. Je předpoklad, že vítěze tendrů, kteří postaví oba nové úseky Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov budeme znát do letošních Vánoc.

 

 

Nabízí se otázka, proč hodnotící komise nevybrala zhotovitele rovnou a chce se znovu scházet. Důvod je zcela prostý a jednoduchý. Hodnotící komise se totiž zaměřila pouze a jen na cenu bez dalších kritérií. Na první pohled to vypadá velmi dobře, protože ceny na prvních dvou úsecích jsou zhruba mezi 50-55 % oproti předpokládaným projekčním nákladům.

 

Na jednu stranu to je dobrá zpráva, protože se jedná o ohromnou úsporu. Na druhou stranu jsou na místě důvodné obavy. Do veřejné soutěže se totiž přihlásily i zahraniční firmy, které nikdo nezná a neví, jestli mají techniku a zda jsou vůbec schopné stavbu kvalitně provést. Finální výběr firmy tak musí hodnotící komise provést velmi pečlivě. Bylo by velmi nepříjemné, pokud by uspěla firma, která nebude mít potřebné know-how a kapacity a ve skutečnosti by tedy nebyla schopna dálnici za nabídnutou cenu postavit a začalo by „přetahování“ s ŘSD o vícepráce.

 

Pro ty, kteří i nadále pochybují, že se věci pohnuly dopředu, je třeba zdůraznit, že zahájení výstavby nebrání žádná překážka. Stavba je připravena, dokonce i hlavní mostní objekty mají stavební povolení. Teď se již tedy pouze čeká jen na výběr firem, které stavbu prvních dvou úseků zrealizují.

 

Je dobré zmínit i fakt, že archeologický průzkum probíhá zcela podle plánů a ani v této souvislosti se nemusíme obávat jakýchkoliv zdržení. Kdo projíždí kolem budoucí trasy, určitě si všiml, že archeologické průzkumy probíhají v terénu na více místech zároveň. To je rovněž dobrá zpráva, za kterou ŘSD zaslouží velké poděkování. Navíc průzkumy probíhají nejdříve na stavebně nejsložitějších místech, kde v budoucnu budou stát nejsložitější stavební objekty, jako jsou mosty nebo silniční nadjezdy. Podle aktuálních informací jsou tato místa již prozkoumána a na žádném z nich nejsou problémy.

 

Jakmile bude staveniště předáno zhotoviteli, bude zahájení stavby záviset už jen na klimatických podmínkách, nikoliv na práci archeologů.

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup