Účastníky besedy přivítala a besedu zahájila členka našeho Spolku senátorka Jaromíra Vítková. Shrnula aktivity, které realizovala k problematice D 43 ať již sama či společně s dalším členem našeho Spolku poslancem Jaroslavem Klaškou. Informovala i o aktivitách, které jsou propojeny s naším Spolkem.

 

Mimo jiné uvedla, že se v rámci žaloby na ZUR Jihomoravského kraje (JMK) připojila ke straně proti žalobcům, aby podpořila ZUR a Jihomoravský kraj v této záležitosti. Vyzdvihla zejména potřebu podpořit Petici na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno-Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Snahou je získat 10 000 podpisů, aby petici mohl projednat na plném plénu Senát PČR. K získání dostatečného počtu podpisů jsou aktivně oslovov&aacut e;n&iacu te; občané JMK, například na čerpacích stanicích v Černé Hoře a v Krhově. Existuje i internetová e-petice, ale podpisy jsou relevantní pouze na tištěných arších. Proto je snaha získat další osoby pro pomoc při sbírání podpisů.  Podpisové archy je možné zaslat i elektronicky na vyžádání. Petici je podporována i na různých akcích, jak je tomu například při tradiční akci „Pochod po dálničním tělese R 43“. 


Poslanec Jaroslav Klaška informoval o jednáních na Krajském úřadě JMK, v Moravské Třebové, v Pardubicích, na Magistrátu města Brna, v Poslanecké sněmovně PČR.


Výše popsané aktivity vedly k rozdělení trasy dálnice D43 na severní a jižní úsek. V severním úseku se dle sdělení zástupce ŘSD ČR v lokalitě od obce Bořitov přes Svitávku do Moravské Třebové sleduje jedna trasa, řeší se kapacita tohoto úseku (zda 2 nebo 4 pruhy). Příslušná ekonomická studie by měla být hotova do září r. 2018. Následně bude zahájeno zpracování dalšího stupně projektové přípravy.

 

Další diskuze se vedla hlavně o současné nepříznivé situaci na silnici I/43. Přítomní občané se dotazovali na možnosti zřízení přechodů v obcích na trase této silnice, na možnost výstavby protihlukových stěn, na zvýšení bezpečnosti vybudováním nových chodníků, na odklonění dopravy těžkých nákladních aut, apod.

 

Na dotazy položené v diskuzi odpovídali přítomní zástupci ŘSD ČR, Policie ČR, Krajského úřadu JMK, Svazku obcí pro R 43, starosta obce Černá Hora a další účastníci. Zástupci uvedených institucí přislíbili, že podněty, které byly zcela nové, budou řešit.
Další informace jsou uvedeny na FB profilu senátorky Jaromíry Vítkové -  

<https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=479946889048252&id=301481483561461> 

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup