Ještě pár let zpátky platilo, že o dálnici D35 se toho více napsalo, než se jí reálně postavilo. Za náš Spolek jsme rádi, že tohle přirovnání už neplatí a že ledy se opravdu hnuly správným směrem. Chybějící dálnice totiž trápí nejenom řidiče, ale všechny obyvatele našeho krásného kraje. Tranzitní doprava projíždí centry měst a negativně se tak podepisuje na našem zdraví, majetku nebo silniční bezpečnosti. To je samozřejmě špatně a musíme proto co nejdříve dálnici dokončit v celé její trase. V posledních týdnech jsme odpovídali na velké množství dotazů, které se týkaly aktuálního stavu příprav dopravních staveb v našem kraji. A tak jsme ve spolupráci s předsedou našeho Spolku poslancem Martinem Kolovratníkem pro Vás připravili přehled stavu příprav jednotlivých dálničních úseků.

Dálniční úseky Opatovice – Časy a Časy – Ostrov

Potvrzeno, oba tyto úseky budou zprovozněny v roce 2022

 

Výstavba prvních dvou úseků D35 pokračuje podle plánu a první řidiči se tak po nich projedou v roce 2022. Tyto dva úseky v součtu měří přes 27 kilometrů a nejedná se tak o „zanedbatelný kousek“ dálnice. Celkové náklady dosahují přibližně 6,621 miliardy korun bez DPH. Součástí ceny jsou i náklady na výstavbu 33 mostů a čtyř mimoúrovňových křížení.

 

Dálniční úsek Ostrov – Vysoké Mýto

Získáno nepravomocné územní rozhodnutí

 

Stavební úřad ve Vysokém Mýtě vydal v půli dubna nepravomocně územní rozhodnutí na sedmikilometrovou část, která bude navazovat na úsek Ostrov – Časy. Jedná se o zásadní posun směrem k dokončení příprav a k zahájení terénních prací na tomto téměř šestikilometrovém úseku. Úsek mezi Ostrovem a Mýtem zahrnuje rovněž vybudování více než půlkilometrového tunelu Homole. Kvůli složitějším geologickým podmínkám a pramenům v dotčené oblasti se projektování tunelu prodloužilo.

 

Úřad ve Vysokém Mýtě v rozhodnutí stanovil 48 podmínek, které musí být splněny pro umístění stavby, pro zpracování projektové dokumentace, pro vydání stavebního povolení a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. V prosinci 2019 byl vybrán zpracovatel dokumentace pro stavební povolení. S realizací stavby se při hladkém průběhu další přípravy počítá v letech 2022 až 2026. Více informací naleznete v informačním letáku ŘSD ČR – viz

https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/60/infoletak_d35-ostrov-vysoke_myto.pdf

 

Mapa: dálniční úsek Ostrov – Vysoké Mýto

Screenshot 2020 04 15 at 19.21.59

Zdroj: ŘSD ČR

 

Dálniční úsek Vysoké Mýto - Džbánov

Získáno pravomocné územní rozhodnutí

 

Tento úsek získal územní rozhodnutí již na začátku dubna. Získané pravomocné územní rozhodnutí stavby představuje zásadní krok z pohledu přípravy stavby. Územní rozhodnutí nabylo právní moci 4. dubna a již několik týdnů předtím začalo ŘSD chystat finální „Dokumentaci pro stavební povolení“. Její čistopis bude odevzdán k projednání zhruba za rok.  Následovat budou další kroky – žádost o stavební povolení a samotné výkupy pozemků na základě přesných geometrických plánů.

 

Následující termíny jsou časově celkem jasně dané.  Stavební povolení včetně všech potřebných pozemků by mělo být získáno zhruba v polovině roku 2022. V té době už také bude paralelně probíhat archeologický průzkum a přeložky sítí. Samotná výstavba pak může začít na přelomu let 2022 a 2023.

 

Obyvatelům Vysokého Mýta svitla naděje, že by se městu mohlo ulevit od tranzitní dopravy. Vysoké Mýto patří mezi města, která jsou extrémně zatížena kamionovou dopravou. Městem jich projíždí každý den tisíce a tato skutečnost si vybírá svou daň nejen v podobě poničených silnic, ale například i ve zhoršené kvalitě ovzduší, které musí obyvatelé dýchat. S výstavbou tohoto úseku dojde k naprostému útlumu, protože tranzitní doprava bude v drtivé většině případů směřovat na dálnici. Detailnější popis tohoto dálničního úseku naleznete v informačním letáku ŘSD ČR – viz http://www.dalnice-d35.cz/public/files/documents/infoletak-d35-vys-myto-dzbanov.pdf

 

Mapa: dálniční úsek Vysoké Mýto - Džbánov

Screenshot 2020 04 15 at 19.34.06

Zdroj: ŘSD ČR

 

Dálniční úseky Džbánov – Litomyšl  a Litomyšl – Janov

Odvolání k územnímu rozhodnutí

 

ŘSD ČR koncem minulého roku získalo územní rozhodnutí pro stavbu dálničního úseku ze Džbánova do Litomyšle a z Litomyšle do Janova. Proti rozhodnutí se prakticky ihned odvolalo sdružení Živé Kornice, a to přestože tento úsek neprochází přes území obce. Litomyšl patří mezi města, která jsou dlouhodobě přetížena tranzitní dopravou. Její obyvatelé proto doufají v co nejrychlejší zahájení výstavby dálničního úseku, který by městu ulevil od nadměrné dopravy a zároveň posloužil jako obchvat města.

 

Úsek Džbánov – Litomyšl

 

Protože členové našeho Spolku jsou v kontaktu s představiteli samospráv trasou D35  dotčených měst a obcí tak víme, že některé obce nesouhlasí s vedením budoucí dálnice v úseku Džbánov – Litomyšl a snaží se trasu změnit. Je to problém, protože tento úsek je v pokročilé fázi přípravy.

 

Pokud by muselo dojít ke změně trasy, znamenalo by to časové zdržení v řádu několika let. Navíc je zde další problém. Rozhodně se už nebavíme o dálnici, která jednou „v budoucnu“ povede naším krajem. Naopak, první dva úseky se staví a úsek Opatovice nad Labem – Časy bude dokončen na začátku roku 2022 a navazující úsek Časy – Ostrov bude dokončen v létě 2022. Hrozí tak, že pokud bychom zasahovali do trasy a akceptovali zdržení, všechna doprava z dálnice by vedla přes Litomyšl. A to by rozhodně nebyla dobrá zpráva pro město ani pro okolní obce. 

 

Tento úsek měří 7 589 metrů a v trase vznikne celkem devět mostů a jedna mimoúrovňová křižovatka u obce Řídký, která spojí dálnici D35 se stávající silnicí I/35. Předpokládané náklady na výstavbu jsou 3,835 miliardy korun bez DPH. Více informací o tomto dálničním úseku naleznete v informačním letáku ŘSD ČR – viz https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/58/infoletak_d35-dzbanov-litomysl.pdf

Mapa: dálniční úsek Džbánov – Litomyšl

Screenshot 2020 04 15 at 17.37.27

Zdroj: ŘSD ČR

 

Úsek Litomyšl – Janov

 

Společně s kolegy z našeho Spolku jsme se dlouhodobě snažili být nápomocni dialogu mezi jednotlivými obcemi a ŘSD ČR. Jsme rádi, že poslední informace mám opatrně naznačují optimismus. Současný generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl se o věc osobně zajímá a s jednotlivými aktéry trpělivě diskutuje a vnímá jejich argumenty. Zatím nechceme předbíhat, ale věříme, že pokud dojde k oboustranné dohodě, investor závazně naplánuje dostatečná a nadstandardní protihluková opatření, velké množství zeleně kolem trasy tohoto úseku dálnice a případné drobné technické úpravy nivelety a k dohodě by tedy mohlo dojít. Počkejme si tedy na nejbližší týdny a dozvíme se víc.

 

Stavba „D35 Litomyšl–Janov“ tvoří severní obchvat Litomyšle. Územní rozhodnutí na tento úsek bude vydávat krajský úřad, který na své úřední desce dne 19.4.2020 umístil pozvánku na veřejné projednání, které se bude konat 23.6.2020 od 13,30 hodin ve velkém sále Smetanova domu v Litomyšli. Úsek má plánovanou délku 10 350 metrů a v trase vznikne 13 mostních objektů a jedna mimoúrovňová křižovatka u Janova. Více informací o tomto dálničním úseku naleznete v informačním letáku ŘSD ČR – viz https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/57/infoletak_d35-litomysl-janov.pdf

 

Mapa: dálniční úsek Litomyšl–Janov

Screenshot 2020 04 15 at 20.25.48

Zdroj: ŘSD ČR

Dálniční úseky Janov – Opatovec  a Opatovec – Staré Město

Pravomocné územní rozhodnutí

 

Poslední dva dálniční úseky D35 v Pardubickém kraji směrem na Mohelnici jsou Janov – Opatovec – Staré Město, které již mají pravomocné územní rozhodnutí. V obou případech v současnosti probíhají práce na dokumentaci pro získání stavebního povolení. ŘSD ČR chce požádat o stavební povolení z Janova do Opatovce koncem letošního roku. Navazující úsek do Starého Města je v plánu až na srpen příštího roku.   

 

Úsek Janov – Opatovec

 

Úsek délky 11 713 metrů s celkem 14 mostními objekty (šest na dálnici, čtyři nad dálnicí, jeden železniční most, jeden most na ostatních komunikacích a dva nadchody pro zvěř). Celková délka mostů tak bude 1 173 m. V rámci tohoto dálničního úseku se počítá s jednou mimoúrovňovou křižovatkou u obce Opatovec. Předpokládané náklady jsou 3,749 miliardy korun bez DPH. Více informací o tomto dálničním úseku naleznete v informačním letáku ŘSD ČR – viz

https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/56/infoletak_d35-janov-opatovec.pdf

Mapa: dálniční úsek Janov – Opatovec

Screenshot 2020 04 15 at 21.20.52

Zdroj: ŘSD ČR

Úsek Opatovec – Staré Město

 

Tento téměř 17 kilometrů dlouhý úsek pravomocné územní rozhodnutí v loňském roce. Podle aktualizovaného harmonogramu by stavební práce na úseku Opatovec – Staré Město měly začít v roce 2024. Je důležité zmínit, že v trase bude postaveno celkem 17 mostů o souhrnné délce 700 metrů, včetně jednoho železničního mostu. I kvůli tomu bude výstavba trvat čtyři roky a první motoristé by se tak mohli po tomto úseku projet v roce 2028.

 

Předpokládané náklady na výstavbu tohoto úseku jsou přibližně 9,55 miliardy korun (bez DPH). Součástí stavby je i ražený tunel Dětřichov, který bude se svou délkou téměř čtyř kilometrů nejdelším českým dálničním tunelem. V tunelu jsou navrženy dva dvoupruhové tubusy. Tunel by tak měl mít dohromady čtyři pruhy. Zbývá snad už jen dodat, že v současnosti je uvažováno o maximální povolené rychlosti 100 km/h. Více informací o tomto dálničním úseku naleznete v informačním letáku ŘSD ČR – viz https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/53/infoletak_d35-opatovec-st_mesto.pdf

 

Mapa: dálniční úsek Opatovec – Staré Město

Screenshot 2020 04 15 at 21.19.29

Zdroj: ŘSD ČR

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 725 767 229

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup