Jedním z hlavních cílů aktivit, který si zakladatele Spolku (dnešní členové jeho výboru pánové Kolovratník, Krejcar a Sodomka) stanovili, bylo odstraňovat třecí plochy mezi investory a dotčenými samosprávami a občany.

Jedním u příkladů naplňování tohoto cíle je podpis memoranda o podmínkách dalšího postupu přípravy úseku dálnice D35 „Litomyšl-Janov“, ke kterému došlo 11.3.2021. Podpis tohoto memoranda ukončil letité spory mezi investorem (ŘSD ČR) a zástupci trasou toho úseku dotčených samospráv a občanů. Investor akceptoval podmínky obcí a občanů a ti se na oplátku zavázali, že přípravu stavby tohoto úseku nebudou již dále blokovat.

Asi se teď ptáte, jakým způsobem Spolek pomohl. Začalo to v roce 2017, kdy jednání o trase D35 uvízla na mrtvém bodě a žádný z dotčených subjektů nechtěl ustoupit ze svých pozic. Tehdy náš Spolek inicioval několik jednání na MD ČR, ŘSD ČR a na Obecním úřadu ve Strakově, na kterých se hledal kompromis, jak dál. Tato „zablokovaná“ situace trvala až do podzimu 2019, kdy na místo generálního ředitele ŘSD ČR nastoupil Ing Radek Mátl. Bezprostředně po jeho nástupu do funkce se s ním zástupci našeho Spolku setkali a jedním z hlavních témat tohoto „seznamování se“ bylo i řešení zablokovaného stavu přípravy D35 u Litomyšle. Do komunikace s novým generálním ředitelem se rovněž velmi aktivně zapojil litomyšlský starosta Daniel Brýdl.  A nastal rychlý vývoj. Ing. Mátl se sešel se zástupci „protistrany“ a na setkání našeho Spolku na začátku března 2020 už mu starostové Litomyšle a Strakova (oba jsou našimi členy) děkovali za vstřícnost a vyslovili ochotu podepsat memorandum.

Přesto, že na obou stranách byla dobrá vůle se dohodnout, tak jednání o konečné podobě memoranda trvala cca 1 rok. Ale stálo to zato.  Podle Ing. Mátla by se mohl úsek kolem Litomyšle začít stavět již v roce 2023.

Závěrem jenom rekapitulace toho, na čem se strany memoranda dohodli a co bude nyní následovat:

  • Trasa úseku zůstává stejná, ale mění se její výškový profil, který více kopíruje terén.
  • Vybudováno bude 2,5 kilometru oboustranných protihlukových stěn.
  • Memorandum řeší výsadbu zeleně a ochranu vodních zdrojů.
  • Odhadované náklady ve výši 3,7 miliardy korun zůstanou stejné
  • ŘSD obnoví projekční práce a spojí územní a stavební řízení, aby přípravu co nejvíce urychlilo, a zavazuje se k pravidelným konzultacím  v průběhu projekčních prací.
  • Výkup pozemků začne v roce 2022